Luat Minh Khue

xử lý hành vi lấn chiếm đất

xử lý hành vi lấn chiếm đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xử lý hành vi lấn chiếm đất

Cần tư vấn tranh chấp đất?

Cần tư vấn tranh chấp đất?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Luật sư cho em hỏi là, em đang sử dụng một mảnh đất đã được bỏ hoang từ 15 năm trước, và em giở mãnh đất đó lên và làm ruộng lúa tới ngày .