Luat Minh Khue

xử lý hành vi lấn chiếm đất

xử lý hành vi lấn chiếm đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xử lý hành vi lấn chiếm đất

Cần tư vấn tranh chấp đất?

Cần tư vấn tranh chấp đất?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Luật sư cho em hỏi là, em đang sử dụng một mảnh đất đã được bỏ hoang từ 15 năm trước, và em giở mãnh đất đó lên và làm ruộng lúa tới ngày .

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - nhà ở ? Sổ đỏ bị mất có được cấp lại không ?

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - nhà ở ? Sổ đỏ bị mất có được cấp lại không ?

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải tuân theo các nguyên tắc nào ? Ông C vốn là người Miền Nam nhưng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ...