Luat Minh Khue

xử lý hành vi lừa đảo

xử lý hành vi lừa đảo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về xử lý hành vi lừa đảo

Tư vấn xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt xe máy của bạn?

Tư vấn xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt xe máy của bạn?
Xin chào Luật sư, Em có ý kiến muốn tham khảo: em có một người bạn cùng quê, ngày 11/11/2003 bạn em đã hỏi mượn chiếc xe máy của em sau đó đem ra hiệu cầm đồ. Bạn em đã gặp em và nói là đã cầm chiếc xe máy với giá 10 triệu, vài hôm nữa sẽ mang xe trả.