Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "xuất đơn"

xuất đơn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xuất đơn.

Hoạch toán giá vốn cho từng lần xuất hóa đơn

Hoạch toán giá vốn cho từng lần xuất hóa đơn
Thưa luật sư. Tôi có một câu hỏi mong luật sư tư vấn giúp. Theo khoản 1, khoản 5 và khoản 6 điều 78 của TT 200/2014 TT-BTC thì các công ty kinh doanh bất động sản ghi nhận doanh thu khi chuyển giao quyền sở hữu..... cho khách hàng.