Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "xuất lại hóa đơn"

xuất lại hóa đơn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xuất lại hóa đơn.

Có được xuất lại hóa đơn vào ngày bán hàng trước không?

Có được xuất lại hóa đơn vào ngày bán hàng trước không?
Kính chào luật sư! Tôi có một số thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Ngày 07/07/2015, Công ty tôi có bán hàng cho khách và có xuất hóa đơn đỏ cho khách, nhưng vì người viết hóa đơn có sai sót về địa chỉ của khách hàng và nhân viên viết hóa đơn sửa lại địa chỉ của khách trên liên đỏ.