Luật sư tư vấn về chủ đề "xuất nhập khẩu đồ cổ"

xuất nhập khẩu đồ cổ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xuất nhập khẩu đồ cổ.

Điều kiện mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Điều kiện mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Chào luật sư. Tôi có niềm đam mê với đồ cổ nên muốn kinh doanh sưu tầm đồ cổ. Luật sư cho tôi hỏi về điều kiện mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tôi cảm ơn Luật sư

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10-11-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Thành phố Hồ Chí ...