Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "xuất tái định cư"

xuất tái định cư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xuất tái định cư.

Tư vấn về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư ?

Tư vấn về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư ?
Xin chào Luật sư! Tôi có hộ khẩu thường trú ở Quảng Ninh có vấn đề thắc mắc về đất đai, rất mong nhận được sự giải đáp:Tại mục 1 điều 22 của nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất có ghi