Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Yêu Cầu Tư Cách Hợp Lệ"

Yêu Cầu Tư Cách Hợp Lệ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Yêu Cầu Tư Cách Hợp Lệ.

cách hợp lệ của nhà thầu liên danh như thế nào ?

<strong>Tư</strong> <strong>cách</strong> <strong>hợp</strong> <strong>lệ</strong> của nhà thầu liên danh như thế nào ?
Kính chào quý công ty. Hiện tại bên em đang tham gia một gói thầu xây lắp, tuy nhiên, do không đáp ứng được điều kiện về năng lực tài chính, cho nên bên em dự định sẽ liên danh với một nhà thầu khác. Vậy luật sư cho em hỏi điều kiện của nhà thầu liên danh khi tham gia đấu thầu là gì ạ?

cách hợp lệ

 <strong>tư</strong> <strong>cách</strong> <strong>hợp</strong> <strong>lệ</strong>
trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vẫn đảm bảo cách nhà thầu hợp lệ và được tham gia dự thầu hay