Luat Minh Khue

yêu cầu thanh toán nợ

yêu cầu thanh toán nợ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về yêu cầu thanh toán nợ

Nợ khó đòi trong thanh toán hợp đồng ?

Nợ khó đòi trong thanh toán hợp đồng ?
Xin chào công ty luật Minh Khuê! Tôi có vấn đề nợ khó đòi trong thanh toán hợp đồng mua bán với một đối tác sau khi hòa giải thành công và đã đến giai đoạn thi hành án như biên bản. (Đính kèm).