Luật sư tư vấn về chủ đề "ý kiến bình luận"

ý kiến bình luận | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ý kiến bình luận.

Tranh chấp lao động và tranh chấp lao động tập thể ?

Tranh chấp lao động và tranh chấp lao động tập thể ?
Tranh chấp lao động là gì? Tranh chấp lao động tập thể là gì? Nguyên nhân đẫn đến phát sinh tranh chấp lao động tập thể? Quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về tranh chấp lao động tập thể là gì ? Đánh giá quy định của Luật về vấn đề này?