Luật sư tư vấn về chủ đề "ý kiến luật sư"

ý kiến luật sư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ý kiến luật sư.

Dự án luật thuế thu nhập cá nhân – Vài ý kiến từ góc nhìn luật dân sự

Dự án luật thuế thu nhập cá nhân – Vài ý kiến từ góc nhìn luật dân sự
Tư tưởng chủ đạo mà dựa vào đó, người Anh xây dựng chế định thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đầu tiên của loài người, vào giữa thế kỷ 19, là “có thu nhập thì phải chịu thuế”(1). Thu nhập được hiểu là khoản lợi ích vật chất có giá trị tiền tệ gia nhập một cách hợp pháp vào khối tài sản của một người, làm tăng thêm giá trị của khối tài sản đó.