Luật sư tư vấn về chủ đề "Ý kiến trao đổi"

Ý kiến trao đổi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ý kiến trao đổi.

Một số ý kiến trao đổi về pháp luật quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay

Một số <strong>ý</strong> <strong>kiến</strong> <strong>trao</strong> <strong>đổi</strong> về pháp luật quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay
Theo đánh giá của Bộ LĐTB&XH, kể từ khi Bộ Luật Lao động có hiệu lực thi hành, đến hết tháng 9/2008 cả nước đã xảy ra 2.636 cuộc đình công, trong tất cả các cuộc đình công xảy ra không có một cuộc đình công nào là hợp pháp và thực hiện theo trình tự thủ tục quy định về giải quyết tranh chấp lao động (TCLĐ) theo đúng luật. Phải chăng các quy định của pháp luật QHLĐ thiếu đồng bộ và ổn định là nguyên nhân của con số đáng quan ngại trên.

Trao đổi logo, Trao đổi banner để quảng bá website cùng Công ty luật Minh Khuê

<strong>Trao</strong> <strong>đổi</strong> logo, <strong>Trao</strong> <strong>đổi</strong> banner để quảng bá website cùng Công ty luật Minh Khuê
Công ty luật Minh Khuê đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện hệ thống website của công ty. Chúng tôi tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực chủ yếu sau: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp; tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ; tư vấn luật đầu tư nước ngoài; tư vấn pháp luật thuế; tư vấn pháp luật đất đai, dịch vụ luật sư đại diện tranh tụng...

Trao đổi về góp vốn bằng thương hiệu

<strong>Trao</strong> <strong>đổi</strong> về góp vốn bằng thương hiệu
Trước bài viết này, đã có nhiều bài viết khác trong và ngoài SAGA, của nhiều nhà nghiên cứu, luật sư,… về vấn đề thương hiệu và sử dụng thương hiệu làm vốn góp kinh doanh. Với chuyên môn của mình, tôi cũng xin đóng góp một số nhận định về vấn đề này.