Luat Minh Khue

Ý nghĩa màu sắc

Ý nghĩa màu sắc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Ý nghĩa màu sắc

Ý nghĩa của màu sắc trong thiết kế thương hiệu

Ý nghĩa của màu sắc trong thiết kế thương hiệu
Một cái hộp Tiffany có màu gì? Màu xanh ngọc của vỏ trứng chim robin. Tất cả các hộp của Tiffany đều xanh ngọc. Nếu Tiffany đã dùng nhiều màu khác trên vỏ hộp thì họ đã mất cơ hội tuyệt vời để tăng cường cái tên thương hiệu với một màu rõ rệt.