Luật sư tư vấn về chủ đề "Ý nghĩa PageRank"

Ý nghĩa PageRank | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ý nghĩa PageRank.

Google Pagerank là gì? Ý nghĩa của Google PageRank ?

Google Pagerank là gì? Ý nghĩa của Google PageRank ?
PageRank là một khái niệm được Google đưa ra, sử dụng để đánh giá thước đo tầm quan trọng của một trang web, pagerank được tính thang điểm từ 0 đến 10. Dưới đây là định nghĩa mô tả về pagerank: