Luat Minh Khue

ý tưởng

ý tưởng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ý tưởng

Phải làm sao khi sản xuất hàng hóa bán ra thì trường không muốn người khác lấy ý tưởng của mình ?

Phải làm sao khi sản xuất hàng hóa bán ra thì trường không muốn người khác lấy ý tưởng của mình ?
Chào luật sư, tôi là một người lao động bình thường. Trong cuộc sống tôi có ý tưởng làm ra một sản phẩm bằng gỗ. Tôi muốn sản xuất và mang ra thị trường tiêu thụ, nhưng không muốn người khác lấy ý tưởng của mình. Tôi phải làm sao. Và sản phẩm này chắc chắn chưa có mặt ở bất cứ đâu. Xin luật sư trả lời dùm. Cảm ơn luật sư. Người gửi : Xuân

Ý tưởng về chế định quyền hưởng dụng trong Bộ luật Dân sự tương lai của Việt Nam

Ý tưởng về chế định quyền hưởng dụng trong Bộ luật Dân sự tương lai của Việt Nam
Vật quyền từ xưa tới nay trên thế giới vẫn được xem là phạm vi truyền thống của luật tài sản. Thế nhưng, vật quyền lại ít được nhắc đến tên trong các văn bản pháp luật Việt Nam và ngay cả trong các giáo trình dạy luật dân sự, mặc dù nội dung của nó đã xuất hiện không ít (tuy chưa đầy đủ) trong Bộ luật Dân sự 2005 và trong một số đạo luật khác.