Luật sư tư vấn về chủ đề "yêu cầu giảm án"

yêu cầu giảm án | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề yêu cầu giảm án.

Quyền yêu cầu thi hành án ?

Quyền <strong>yêu</strong> <strong>cầu</strong> thi hành <strong>án</strong> ?
Thưa luật sư, Con tôi bị đánh, mang thương tật 43,45%, tiền điều trị hơn 25 triệu đồng. Hai người đánh con tôi bị phạt tù và phải bồi thường chi phí điều trị là 26 triệu đồng