Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "yêu cầu nuôi con"

yêu cầu nuôi con | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề yêu cầu nuôi con.

Con có quyền yêu cầu chia lại đất ?

<strong>Con</strong> có quyền <strong>yêu</strong> <strong>cầu</strong> chia lại đất ?
Gia đình tôi có 5 anh chị em gồm 3 trai, 2 gái. Hiện tại bố mẹ tôi vẫn còn sống, nhưng không phân chia công bằng. Cụ thể bố mẹ tôi có 800m2 mắt đường cái, chia cho anh trai và em trai mỗi người 400m2.