Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật hình sự của công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật hình sự gọi:  1900.6162  

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin gửi câu hỏi tới chúng tôi. Vấn đ của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 của Quốc hội   

2. Nội dung pháp lý:

Theo như nội dung câu hỏi thì bạn bị nghiện ma túy và phải vào cở sở chữa bệnh bắt buộc mà cụ thể là vào trại cai nghiện bắt buộc. Như vậy, căn cứ vào Điều 95 và khoản 1 Điều 96 của Luật xử lí vi phạm hành chính nói trên. Cụ thể: Điều 95. Biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quy định tại Điều 96 của Luật này để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 12 tháng đến 24 tháng.

Điều 96. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

Như vậy, theo quy định tại Điều 95 nói trên thì biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là một biện pháp xử lý hành chính. Theo khoản 3 Điều 2 thì "Biện pháp xử lý hành chính là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc." Nói một cách đơn giản là bạn phải vào trại cai nghiện bắt buộc vì bạn có hành vi vi phạm hành chính, không phải vi phạm hình sự (không phải là tội phạm). Trong khi đó, pháp luật chỉ đặt ra vấn đề án tích và xóa án tích khi cá nhân có hành vi vi phạm luật hình sự, không áp dụng trong luật hành chính.  Vì vậy, trường hợp của bạn, không đặt ra vấn đề án tích và xóa án tích ở đây. 

>> Xem thêm:  Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 số 03/2007/QH12

Vấn đề tiếp theo, về việc tái nghiện, theo quy định tại khoản 1 Điều 96 nói trên thì điều kiện để đưa vào trại cai nghiện bắt buộc đó là không có nơi cư trú ổn định hoặc đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường mà vẫn còn nghiện. Theo quy định trên, nếu bạn tái nghiện nhưng không có nơi cư trú ổn định hoặc đã áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường mà vẫn còn nghiện thì mới phải vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngoài hai trường hợp trên thì bạn vẫn có thể được giáo dục tại địa phương mà không trực tiếp bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Nếu bạn còn vấn đề gì hay thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ tới tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi: 1900.6162 của chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 số 40/2009/QH12