>> Tư vấn phân chia tài sản chung của hai vợ chồng, gọi:  1900.6162

 

 

Trả lời:

Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Điều 33, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Ở trường hợp của bạn, bạn phải xác định việc ý nguyện anh chồng tặng riêng cho chồng bạn hay tặng cho cả hai vợ chồng, nếu tặng riêng cho chồng bạn thì hợp đồng tặng cho tài sản có ghi rõ và cụ thể nội dung này không? Nếu không có căn cứ nào chứng minh đây là tài sản của người chồng được tặng cho riêng thì được coi là tài sản chung của vợ chồng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê