>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.1975

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn vào công ty.

Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

------------------------------