1. Quy định về tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính

Việc tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính là hình thức xử phạt bổ sung, được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính. Người quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện đó. Thủ tục và các trường hợp cụ thể bị áp dụng tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được quy định tại các nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lí nhà nước.

Không áp dụng hình thức xử phạt tịch thu trong trường hợp tang vật, phương tiện bị tổ chức, cá nhân vi phạm chiếm đoạt, sử dụng trái phép, mà phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lí, người sử dụng hợp pháp. Trường hợp tang vật là văn hóa phẩm độc hại, hàng giả không có giá trị sử dụng, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng thì bị buộc phải tiêu hủy. Cũng có những trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm là hàng hóa, vật phẩm, phương tiện bị buộc phải đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc phải tái xuất. Đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng thì phải tổ chức bán ngay.

Việc bán tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải qua hình thức đấu giá. Tiền bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải được nộp vào ngân sách nhà nước sau khi trừ chỉ phí theo quy định của pháp luật.

Tang vật, phương tiện vì phạm hành chính và việc xử lí tang vật, phương tiện vị phạm hành chính được quy định tại Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02.07.2002.

2. Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính như thế nào ?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, biện pháp xử lí hành chính được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội (như cờ bạc, ma tuý, mại dâm, gây rối trật tự công cộng...) nhưng chưa đến mức phải xử lí hình sự. Mục đích áp dụng các biện pháp này là nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của đối tượng vi phạm, giáo dục và tạo điều kiện cho người vi phạm pháp luật trở thành công dân lương thiện, có ích cho xã hội, ngăn ngừa khả năng cấp huyện. Trong khi đó, thẩm quyền áp dụng các biện phấp xử phạt vi phạm hành chính được pháp luật trao cho nhiều chủ thể có thẩm quyền khác nhau.

- Về thủ tục quyết định áp dụng: Việc áp dụng các biện pháp xử lí hành chính đối với các đối tượng vi phạm pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, tự do của mỗi cá nhân. Vì vậy, thủ tục quyết định áp dụng các biện pháp xử lí hành chính được pháp luật quy định rất chặt chẽ, phải qua nhiều khâu xét duyệt với sự tham gia của rất nhiều cơ quan, người có thẩm quyền khác nhau trong đó có tòa án nhân dân - cơ quan thực hiện quyền tư pháp trong bộ máy nhà nước. Điều này bảo đảm cho các quyết định về biện pháp xử lí hành chính được ban hành chặt chẽ, chính xác, phù hợp với đối tượng bị áp dụng. Có như vậy, mục đích của việc áp dụng các biện pháp này mới đạt được trên thực tiễn.

Luật Minh Khuê (sưu tầm & biên tập)

>> Xem thêm:  Tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm hành chính là gì ?

>> Xem thêm:  Tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính là gì ? Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm hình sự