* Khẳng định sai. Bởi vì:

Theo Khoản 2 Điều 124 Bộ luật hình sự năm 2015, trường hợp này phải dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vứt bỏ con mới đẻ. Người nào thực hiện hành vi này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.