Nhà em hiện nay thuộc thôn Gia Hòa 2 xã An Vinh huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Nhà em nằm trong dự án đường liên tỉnh Thái Hà nối từ Diêm Điền Thái Bình lên cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình. Hiện nhà em có 176m2 đất bị thu hồi để làm dự án đường Thái Hà. Khu đất thu hồi thuộc vào đất canh tác nông nghiệp nhà em bao gồm ao cá và vườn cây. Theo như văn bản lần đầu các cơ quan quản lý xuống đền bù cho gia đình em tổng là 36 triệu/176m2,  gia đình em thấy không hợp lý nên chưa ký nhận. Sau 1 thời gian cho đến nay cơ quan lại xuống và tăng mức đền bù lên là 100 triệu cho số đất trên. Em xin Luật sư tư vấn giúp em về luật và mức đền bù cho số đất hiện nhà em đang bị thu hồi. Em cũng muốn hỏi là nhà em hiện nay đang ở sát mặt đường. Do là đường lớn với bề ngang trên 20 mét và khi lưu thông rất nhiều loại xe cơ giới cỡ lớn chạy qua nên gia đình rất lo vấn đề nhà bị ảnh hưởng. Vậy Luật sư cho em hỏi thêm là nếu như đền bù nhà nước có cho thêm phụ phí ảnh hưởng hay như thế nào không ạ? Em xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về vấn đề mà bạn thắc mắc, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai 2013 

Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Nội dung tư vấn:

>> Xem thêm:  Giám định tỷ lệ thương tật khi bị tai nạn giao thông ? Bồi thường thiệt hại khi bị tai nạn

 1. Về mức đền bù cho số đất bị thu hồi?

Mức đền bù hay nói cách khác là số tiền mà gia đình bạn được bồi thường khi bị nhà nước thu hồi đất sẽ bằng giá đất cụ thể nhân với số diện tích mà gia đình bạn bị thu hồi. Trong đó, giá đất được quy định trong Luật đất đai 2013 như sau: 

Điều 74, Luật đất đai 2013 quy định về Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

"1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật."

Khoản 3, Khoản 4, Điều 114 Luật này cũng quy định về giá đất cụ thể như sau:

"3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

>> Xem thêm:  Hành vi hủy hoại tài sản của người khác thì cấu thành tội gì ?

4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
...

đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất."

Căn cứ các quy định trên, giá đất cụ thể được dùng làm căn cứ để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất do UBND cấp tỉnh quy định. Vì vậy,ở đây, chũng tôi không thể đưa ra chính xác mức đền bù cho gia đình bạn khi bị Nhà nước thu hồi đất mà phụ thuộc vào giá đất cụ thể mà UBND cấp tỉnh quy định.   

2. Có được hỗ trợ phí ảnh hường không?

"Điều 83. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;

b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

>> Xem thêm:  Gây ra tai nạn giao thông trong năm 2020 thì phải bồi thường những gì ?

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.

..."

Điều 25, Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định về Hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

"Ngoài việc hỗ trợ quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23 và 24 của Nghị định này, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi; trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ cho phù hợp với thực tế của địa phương; trường hợp đặc biệt trình Thủ tướng Chính phủ quyết định."

Căn cứ vào các quy định trên, ngoài việc được bồi thường về đất, gia đình bạn còn có thể được hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Trách nhiệm bồi thường khi nhà xe làm mất hành lý của khách hàng ?

Bộ phận Tư vấn pháp luật đất đai.

 

>> Xem thêm:  Chủ cửa hàng có phải bồi thường khi khách hàng mất xe khi vào mua hàng ?