Trong di chúc có lời cặn dặn của bố mẹ với 6 người con nhưng 5 anh chị em tôi không có mặt mà chỉ có mình anh cả, bố mẹ cũng không thấy nói gì về việc lập di chúc đó, bản di chúc có vẽ 6 ô đất của bố mẹ cho 6 người con nhưng không rõ ràng về diện tích và đã được xã ký đóng dấu đỏ. Vậy xin hỏi luật Minh Khuê anh trai tôi làm di chúc như vậy đã đúng chưa ?

Xin luật Minh Khuê tư vấn giúp tôi.

Xin cảm ơn luật Minh Khuê!

Người hỏi: TT ÂN

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900.6162

 

Trả lời:

Kính chào bạn TT Ân, rất hân hạnh được trả lời câu hỏi của bạn.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 (BLDS) thì hình thức của di chúc hợp pháp là: 

"Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Người thuộc dân tộc thiểu số có quyền lập di chúc bằng chữ viết hoặc tiếng nói của dân tộc mình".

Di chúc của bố mẹ bạn thuộc trường hợp di chúc bằng văn bản, có người làm chứng và có chứng thực.

Tuy nhiên, BLDS cũng quy định về người làm chứng khi lập di chúc như sau:

"Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

3. Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự."

Anh trai cả của bạn là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bố mẹ bạn, do đó, việc anh trai bạn lập di chúc và ký vào di chúc với tư cách người làm chứng là không phù hợp với quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc.

Mặt khác, về nội của di chúc, thông qua đây chúng tôi không thể tư vấn cho bạn cụ thể, rõ ràng về việc di chúc phải có những nội dung gì thì mới được chấp nhận, bạn có thể tham khảo thêm trong BLDS năm 2005, nhưng bạn có nói trong di chúc có vẽ 06 ô đất của bố mẹ chia cho 06 người con nhưng không nói rõ diện tích, cũng là một yếu tố khiến cho di chúc trở nên không rõ nghĩa. 

Với 2 lý do trên, bạn và 4 người anh chị em còn lại hoàn toàn có quyền yêu cầu không chấp nhận di chúc. 

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ