>> Tư vấn luật lao động về bảo hiểm xã hội, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về luật Minh Khuê. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật bảo hiểm xã hội 2006

2. Nội dung tư vấn:

Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định có hai loại hình bảo hiểm xã hội là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo đó,

" 1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức;

c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

5. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này." (Khoản 1, Khoản 5, Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2006)

Trước khi làm việc tại công ty bạn đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2015. Đến tháng 3/2015, bạn làm việc tại công ty và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì công ty sẽ đóng bảo hiểm cho bạn như bình thường dựa trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động vì pháp luật không quy định cấm việc tham gia cùng lúc cả bảo hiểm xã hội bắt buộc cả bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Còn việc bạn dừng tham gia bảo hiểm tự nguyện để tham gia bảo hiểm bắt buộc tại công ty thì bạn có thể lựa chọn một trong hai hình thức: Nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần với mức tương ứng với thời gian bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để sau này làm cơ sở tính chế độ hưu trí và tử tuất đối với người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại các điều 73, 74, 75 Luật bảo hiểm xã hội 2006.

Trên đây là những ý kiến tư vấn mang tính chất tham khảo của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Để được hỗ trợ thêm, bạn vui lòng gọi vào tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm - Công ty luật MInh Khuê