Từ 2 thửa đất trên em đã gộp lại thành 1 thửa mới và sổ đỏ đã chuyển mục đích sang đất trồng cây lâu năm và giờ em muốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên thửa đất đó. Cụ thể là em muốn kinh doanh phân lô theo diện tích để bán cho những người có nhu cầu mua đất để ở. Nhưng em không biết quy trình cũng như các thủ tục pháp lý để hoàn thành 1 dự án rồi sau đó em mới phân lô theo diện tích và bán. Luật sư có thể cho em biết quy trình cũng như các bước thực hiện như thế nào để từ 1 dự án thiết kế hạ tầng để các cơ quan có thẩm quyền duyệt và xét để có thể phát triển trở thành 1 mô hình kinh doanh theo từng diện tích? Thân ái và chào Luật Sư.

Kính chúc luật sư thành công trong công việc!

Người gửi: P.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai của công ty luật Minh Khuê.

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng dịch vụ tư vấn của Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi! Vấn đề của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

 

1.Căn cứ pháp lý:

-Luật xây dựng 2014;

-Luật đất đai 2013;

-Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

2.Nội dung phân tích:

2.1.Thứ nhất, về chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013:

"Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất
1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp."

Như vậy đất của bạn là đất nông nghiệp nên trong trường hợp này bạn cần tiến hành việc chuyển mục đích sử dụng đất.

2.2.Thứ hai, về thủ tục để hoàn thành một dự án

- Căn cứ tại Khoản 1 Điều 50 Luật xây dựng 2014:

“Điều 50. Trình tự đầu tư xây dựng

1.    Trình tự đầu tư xây dựng có 03 giai đoạn gồm chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, trừ trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ."

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 194 Luật đất đai 2013:

 “Điều 194. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê

2. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 188 của Luật này;

b) Dự án phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt."

-> Qua đó, khi bạn đã thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đên đầu tư xây dựng hạ tầng và hoàn thành xong dự án thì bạn sẽ được phép kinh doanh phân lô (Điểm b Khoản 2 Điều 194 Luật đất đai 2013).

- Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“2. Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

b) Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).”

-> Như vậy, nếu bạn có những giấy tờ, quyết định của UBND chứng minh cho việc xây dựng công trình mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng thì khi lập dự án, bạn chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. (Theo điểm b, Khoản 2, Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

- Về hồ sơ trình thẩm định báo cáo, quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP:

“Điều 13. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

1. Dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

2. Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

a) Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 55 của Luật Xây dựng năm 2014.

3. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng quy định như sau:

a) Thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định này; mẫu kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và trình hồ sơ dự án đến người quyết định đầu tư để xem xét, quyết định đầu tư xây dựng."

- Về nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, quy định tại Điều 55 Luật xây dựng 2014:

 “Điều 55. Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

1. Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng.

2. Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm thuyết minh về sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất, quy mô, công suất, cấp công trình, giải pháp thi công xây dựng, an toàn xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí thực hiện, thời gian xây dựng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình."

- Thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng mà bạn nộp sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP:

“Điều 10. Thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở

5. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở với các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế công nghệ) của dự án đầu tư xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I;

b) Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở với các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế công nghệ) của dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng đối với công trình từ cấp II trở xuống được xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh;

c) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định toàn bộ nội dung dự án theo quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014, trừ các nội dung thẩm định thiết kế cơ sở do cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này."

-> Như vậy, để dự án của bạn đi vào hoạt động và tiếp đó là kinh doanh lô đất thì bạn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cũng như trình tự thủ tục được dẫn chiếu trên bài viết.

Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi, nếu có bất cứ thắc mắc gì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng!

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI.