Như vậy có bị sao không? Và nếu không đóng bảo hiểm thì có được tính chi phí được trừ không? Em xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động Công ty luật Minh Khuê.

Thắc mắc về thuế liên quan đến việc không đóng bảo hiểm ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi : 1900.6162

Trả lời:

Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho luật Minh Khuê. Dựa theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2012, Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ luật lao động quy định về các loại hợp đồng như sau:

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Theo quy định như trên, công ty bạn đã vi phạm trong việc ký hợp đồng với nhân viên. Nếu ký kết quá nhiều hợp đồng với thời hạn 2 tháng nghĩa là công ty đã vi phạm quy định tại Khoản 2, 3 Điều 22 Bộ luật lao động 2012. Mặc dù không phải đóng bảo hiểm, nhưng điều này lại vi phạm quy định về ký kết hợp đồng.

Căn cứ Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với các khoản bảo hiểm bắt buộc cho người lao động theo quy định của pháp luật thì mới được tính vào chi phí được trừ đối với khoản bảo hiểm tự nguyện nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Người lao động cũng có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1000.000 đồng nếu thoả thuận với ngời sử dụng lao động về việc không đóng bảo hiểm bắt buộc. Tương tự công ty cũng sẽ bị phạt tương ứng mức phạt trên đối với việc ký các hợp đồng ngắn hạn liên tiếp. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động.