Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật hôn nhân và gia đình của công ty luật Minh Khuê.

Tham gia bảo hiểm xã hội như thế nào để được hưởng chế độ thai sản ?

Luật sư tư vấn luật hôn nhân và gia đình gọi1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty luật Minh Khuê! câu hỏi của bạn chúng tôi xin phép được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 

Nghị định số 152/2006/NĐ-CP 

Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH 

2. Nội dung trả lời:

Pháp luật quy định về điều kiện được hưởng thai sản như sau:

Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản ( Luật bảo hiểm xã hội)

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Điều 14. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội ( Nghị định số 152/2006/NĐ-CP)

1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 31, 32, 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, tại tiểu mục 1, mục II Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH quy định : 

"1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP (Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH)
Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
 Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.".

Vợ bạn đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 07/2012 đến 05/2015 tức là tham gia đóng được 34 tháng. Tuy nhiên điều kiện để được hưởng chế độ thai sản là lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con và nhận nuôi con nuôi. Vợ bạn đã đóng bảo hiểm được 34 tháng nhưng trong 12 tháng trước khi sinh con vợ bạn lại không đóng đủ 06 tháng. Chính vì vậy, vợ bạn không đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản do bảo hiểm xã hội chi trả.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại gọi 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm thai sản - Công ty luật MInh Khuê