1. Để làm đơn tự nguyện tham gia thì thủ tục và mẫu đơn như thế nào ạ.

2. Với bằng cao đẳng mà em đang có thì khi tham gia vào nghĩa vụ thì em có được ưu tiên vào bên quân nhân chuyên nghiệp.( vào làm luôn bên y trong quân đội không? )

3.Sau khi hết nghĩa vụ liệu về BV TW QĐ 108 em có được ưu tiên vào làm bên khoa Chẩn đoán hình ảnh hay không?

4.Tham gia nghĩa vụ ở địa phương nào cũng được hay gì? vì giờ em có hướng muốn vào Nam đi nghĩa vụ ( em quê ở Khoái Châu- Hưng Yên ).

5.Thời gian đi hàng năm là như thế nào? em có thể đi ngay sau khi ra trường hay không ạ?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự công ty luật Minh Khuê.

 

Tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả Lời:

>> Xem thêm:  Là con duy nhất có được miễn hoặc hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Điều kiện hoãn nhập ngũ ?

 Kính thưa Quý khách hàng, Công ty TNHH Luật Minh Khuê đã nhận được yêu cầu của Quý khách. Vấn đề của Quý khách chúng tôi xin giải đáp như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Luật nghĩa vụ quân sự 1981 sửa đổi bổ sung 2005

Nội dung phân tích:

1. Theo dữ liệu bạn cung cấp thì tháng 10/2015 bạn tốt nghiệp hệ cao đẳng khoa chuẩn đoán hình ảnh trường đại học kỹ thuật y tế Hải Dương. Theo quy định tại điều 21 luật nghĩa vụ quân sự thì hàng năm việc gọi công dân nhập ngũ được tiến hành từ một đến hai lần vào tháng 2 - 3 và tháng 8 - 9. Do đó khi bạn có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự thì bạn sẽ phải khám sức khỏe và chờ năm sau để được gọi tham gia nhập ngũ.

"Điều 21

Hàng năm, việc gọi công dân nhập ngũ được tiến hành từ một đến hai lần, vào tháng 2 - tháng 3 và tháng 8 - tháng 9.

Số lượng công dân nhập ngũ trong năm do Hội đồng bộ trưởng quyết định."

"Điều 58

>> Xem thêm:  Thời gian tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là bao lâu ? được hoãn bao nhiêu lần khi có giấy gọi nhập ngũ ?

Việc đăng ký quân nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ được tiến hành tại nơi họ cư trú theo hai cấp:

1- Đăng ký ở xã, phường, thị trấn do Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn phụ trách;

2- Đăng ký ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phụ trách."

Như vậy, nếu bạn đáp ứng các điều kiện để đi nghĩa vụ quân sự và có nguyện vọng đi nghĩa vụ quân sự thì bạn nên làm đơn gửi ban chỉ huy quân sự địa phương nơi cư trú để trình bày tâm tư, nguyện vọng hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với Ban Chỉ huy quân sự địa phương để biết thông tin cụ thể.

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự…..…

>> Xem thêm:  Bị bệnh tim có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ? Có vợ xin hoãn nghĩa vụ quân sự được không ?

Tôi tên là:…………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………...

Hiện đang ở:…………………………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………………..

Hoàn cảnh bản thân:…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Bị teo tinh hoàn hai bên thì có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện…., Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường/xã…xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập.

Địa danh, ngày…tháng…năm

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Theo đó nếu bạn đáp ứng được các điều kiện quy định tại điều 45, 46 luật nghĩa vụ quân sự thì bạn có thể được nhận làm quân nhân chuyên nghiệp, việc bạn muốn làm việc bên quân y khi tham gia nghĩa vụ quân sự thì người có thẩm quyền sẽ xem xét.

"Điều 45

Quân nhân chuyên nghiệp là quân nhân có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cần thiết cho các công tác chỉ huy, chiến đấu, bảo đảm chiến đấu, xây dựng quân đội, và tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội."

"Điều 46

Hạ sĩ quan và binh sĩ hết hạn phục vụ tại ngũ hoặc đang ở ngạch dự bị, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật nếu tự nguyện thì có thể được nhận làm quân nhân chuyên nghiệp."

3. Theo đó khi bạn phục vụ tại ngũ đủ thời hạn hoặc trên hạn định thì bạn sẽ được ưu tiên trong tuyển sinh, tuyển dụng, sắp xếp việc làm, ưu tiên phân phối công tác và được miễn chế độ tập sự. Do đó trường hợp bạn muốn xin làm việc bên khoa chuẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện trung ương quân đội 108 thì bạn sẽ thuộc trường hợp ưu tiên trong tuyển dụng, miễn chế độ tập sự.

>> Xem thêm:  Các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự vì lý do sức khỏe ? Làm đơn xin hoãn NVQS

"Điều 56

1- Hạ sĩ quan và binh sĩ phục vụ tại ngũ đủ thời hạn hoặc trên hạn định, khi xuất ngũ về địa phương, được chính quyền các cấp giải quyết ưu tiên trong tuyển sinh, tuyển dụng, hoặc trong việc sắp xếp việc làm.

2- Hạ sĩ quan và binh sĩ, trước lúc nhập ngũ đã làm việc ở cơ sở nào, thì khi xuất ngũ được về làm việc tại cơ sở đó.

Nếu cơ sở cũ đã giải thể thì cơ quan cấp trên trực tiếp có trách nhiệm tiếp nhận.

3- Hạ sĩ quan và binh sĩ, trước lúc nhập ngũ đã tốt nghiệp các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng hoặc đại học, nhưng chưa được phân phối công tác, thì khi xuất ngũ được ưu tiên phân phối công tác và được miễn chế độ tập sự.

4- Hạ sĩ quan và binh sĩ, trước lúc nhập ngũ có giấy gọi vào học ở các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng hoặc đại học, thì khi xuất ngũ được vào học ở các trường đó."

4. Theo đó đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự tại nơi bạn cư trú, theo đó trừ trường hợp bạn chuyển chỗ ở đến địa phương khác thì căn cứ theo điều 59 luật nghĩa vụ quân sự thì bạn sẽ được tham gia nghĩa vụ quân sự ở địa phương khác.

"Điều 58

Việc đăng ký quân nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ được tiến hành tại nơi họ cư trú theo hai cấp:

1- Đăng ký ở xã, phường, thị trấn do Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn phụ trách;

>> Xem thêm:  Sức khỏe loại 4 thì có được hoãn nghĩa vụ quân sự ? Hoãn nghĩa vụ quân sự vì lý do sức khỏe ?

2- Đăng ký ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phụ trách."

"Điều 59

Quân nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ, khi chuyển chỗ ở đến địa phương khác, phải đến Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để xoá tên trong sổ đăng ký; khi đến nơi ở mới, trong thời hạn bảy ngày, phải đến Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và trong thời hạn mười ngày, phải đến Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để ghi tên vào sổ đăng ký."

5, Theo điều 21 luật nghĩa vụ quân sự thì việc gọi nhập ngũ được tiến hành hai lần vào tháng 2 - tháng 3 và tháng 8 và tháng 9. 10/2015 bạn mới tốt nghiệp vì vậy năm sau bạn mới có thể tham gia nghĩa vụ quân sự.

"Điều 21

Hàng năm, việc gọi công dân nhập ngũ được tiến hành từ một đến hai lần, vào tháng 2 - tháng 3 và tháng 8 - tháng 9."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về, luật thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email  hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự. 

 

>> Xem thêm:  Đang học tiếng ở trung tâm Nhật ngữ, học đại học, cao đẳng có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

>> Xem thêm:  Chuyển trường đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ? Thủ tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?