Câu hỏi:

Tôi là một công dân đang cư trú hợp pháp ở thành phố B, tỉnh A, Cho tôi hỏi theo quy định mới nhất hiện nay thì ai là người giải quyết về tố cáo trong quan đội nhân dân? đồng thời trình tự giải quyết tố cáo trong quản lý nhà nước về quốc phòng theo quy định mới nhất sắp tới khoảng giữa năm nay được thực hiện như thế nào? đây là những vấn đề tôi đang quan tâm và rất cần được sự giải đáp. Mong nhận được phản hồi sớm từ phía Luật sư. Trân trọng cám ơn.
Cơ sở pháp lý: Căn cứ Nghị định 28/2019/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 05/05/2019 thì Thẩm quyền giải quyết tố cáo trong quản lý nhà nước về quốc phòng

Thứ nhất là người giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân là ai?

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 28/2019/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 05/05/2019 thì Thẩm quyền giải quyết tố cáo trong quản lý nhà nước về quốc phòng có quy định cụ thể như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
3. Người giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân là người đứng dầu về hành chính quân sự của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết tố cáo theo quy định của Nghị định này.

=> Tóm lại, như vậy có nghĩa là người giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân là người đứng dầu về hành chính quân sự của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết tố cáo theo quy định của Nghị định này.

Thứ hai là việc tiếp nhận xử lý đơn tố cáo?

Tại Điều 7 của Nghị định 28/2019/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 05/05/2019 thì Thẩm quyền giải quyết tố cáo trong quản lý nhà nước về quốc phòng có quy định cụ thể như sau:

Điều 7. Tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo

1. Tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo thực hiện theo quy định tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27 Luật Tố cáo năm 2018.
2. Tiếp nhận, xử lý đơn vừa có nội dung tố cáo, vừa có nội dung khiếu nại thực hiện theo khoản 3 Điều 25 Luật Tiếp công dân năm 2013.

Thứ ba là, Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trong quản lý nhà nước về quốc phòng

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 28/2019/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 05/05/2019 thì Thẩm quyền giải quyết tố cáo trong quản lý nhà nước về quốc phòng như sau:
Điều 13. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trong quản lý nhà nước về quốc phòng
1. Trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, xác minh, kết luận nội dung tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng thực hiện theo quy định tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; khoản 1 Điều 32; các Điều 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 của Luật Tố cáo năm 2018.
2. Đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay thì việc giải quyết tố cáo được thực hiện theo Điều 43 Luật Tố cáo năm 2018.
Về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay. Đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay thì việc giải quyết tố cáo được thực hiện theo trình tự: Người có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; Trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực mà mình quản lý, người giải quyết tố cáo tiến hành ngay việc xác minh nội dung tố cáo, áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và kịp thời lập biên bản về hành vi vi phạm pháp luật; việc xác minh, kiểm tra thông tin về người tố cáo được thực hiện trong trường hợp người giải quyết tố cáo thấy cần thiết cho quá trình xử lý hành vi bị tố cáo; Người giải quyết tố cáo ra quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.Hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo được lập chung cùng hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Qúy khách có thể tham khảo một số bài viết khác cùng chuyên mục tại đây: