Trả lời:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 58/2015/TT-BCA về quyền hạn, đối tượng tuần tra, kiểm soát và việc kiểm soát của cảnh sát cơ động

 Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Nghị định 27/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2012 quy định việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết 

2. ​Nội dung tư vấn:

Chào luật sư.! Emmuốn hỏi quy định về xử phạt hành chính trong giao thông đường bộ khi nghị định 46/2016/ND-CP được đề ra thì các nghị định trước như nghị định 171, nghị định 34 còn hiệu lực không ạ

Nghị định 46/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ đường sắt quy định:

Điều 80. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.

2. Nghị định này thay thế các Nghị định sau đây:

a) Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

b) Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171/2013/NĐ-CP đã thay thế nghị định 31/2010/NĐ-CP.

Vì vậy, khi nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực thì các nghị định trước như Nghị định 171/2013/NĐ-CP hay 31/2010/NĐ-CP đều hết hiệu lực toàn phần.

Chào luật sư ! Luật sư có thể giải đáp thắc mắt cho tôi biết, khi tham gia giao thông, chủ phương tiện giao thông, chạy đúng tốc độ, đủ giấy tờ, không vi phạm quy định, luật giao thông đường bộ. Vậy công an xã có thẩm quyền yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ, kiểm tra hành chính không ? Và công an xã phải có đủ tiêu chuẩn gì, và thông tư nào, theo quy định hiện hành của nhà nước. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của luật sư. Chào luật sư.

Căn cứ theo điều 4 và điều 9 của Nghị định 27/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2012 quy định việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết có quy định cụ thể trường hợp nào Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ:

“Điều 4. Những trường hợp cần thiết phải huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ

1. Trong thời gian diễn ra các ngày lễ kỷ niệm; sự kiện chính trị – xã hội; hoạt động văn hóa, thể thao lớn của Nhà nước và địa phương.

2. Các đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội hoặc của Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Khi tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông có diễn biến phức tạp.

4. Trường hợp khác mà trật tự, an toàn giao thông đường bộ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.”

“Điều 9. Nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông đường bộ, các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã khi phối hợp tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ

2. Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã:

a) Thực hiện việc tuần tra, kiểm soát theo sự chỉ đạo, điều hành của Cảnh sát giao thông
đường bộ và theo Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền khi tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà không có Cảnh sát giao thông đường bộ đi cùng;

c) Thống kê, báo cáo các vụ, việc vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông đường bộ; kết quả công tác tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo sự phân công trong Kế hoạch đã được phê duyệt.”

Như vậy, nếu bạn có hành vi vi phạm giao thông công an xã có quyền lập biên bản và việc xử phạt là thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã  theo khoản 1 Điều 70 Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt:

“1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này trong phạm vi quản lý của địa phương mình..”

 Như vậy, công an xã có quyền dừng xe và xử phạt bạn khi có đủ các điều kiện trên, trong địa bàn quản lý của xã, phường.

Luật sư tư vấn giúp em : Cổng trường đại học em thường xuyên có 3 4 dồng chí cảnh sát trật tự lập chốt xử lí vi phạm luật giao thông đường bộ..Như vậy là đúng hay sai ạ

Căn cứ Nghị định số 27/2010/NĐ-CP quy định: Các lực lượng có thể được huy động phối hợp với CSGT tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi cần thiết gồm: Công an xã, phường, thị trấn và các lực lượng cảnh sát khác (gồm: Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát bảo vệ, và Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội). Tuy nhiên, việc huy động phải thực hiện bằng quyết định hoặc kế hoạch huy động, trong đó nêu rõ lực lượng, số lượng cần huy động, thời gian, địa bàn huy động, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của cảnh sát giao thông, cảnh sát khác và công an xã tham gia phối hợp tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông. Khi hết thời gian huy động ghi trong quyết định hoặc kế hoạch huy động mà không có văn bản huy động mới của cấp có thẩm quyền thì lực lượng cảnh sát khác và công an xã kết thúc nhiệm vụ được huy động, chuyển sang thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.
Khi không có cảnh sát giao thông đường bộ đi cùng, các lực lượng cảnh sát khác và công an xã tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ phải thực hiện việc tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nếu phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì được xử phạt vi phạm hành chính những hành vi thuộc quyền xử phạt của mình. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền xử phạt của mình thì phải lập biên bản vi phạm hành chính, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Như vậy, việc lập chốt phải có kế hoạch và được sự cho phép từ cấp có thẩm quyền. Nếu CSTT tự ý lập chốt là trái với quy định của pháp luật

Thưa luật sư cho e hỏi ạ.cảnh sát cơ động có quyền kiểm tra giấy tờ của phương tiện khi đang tham gia giao thông khi phương tiện không vi phạm.và nếu kiểm tra thì cảnh sát cơ động cần có những thứ giấy tờ nào. do ai cấp ạ

Theo điều 8, 9, 10 Thông tư 58/2015/TT-BCA về quyền hạn, đối tượng tuần tra, kiểm soát và việc kiểm soát của cảnh sát cơ động:

"Điều 8. Quyền hạn

1. Kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu theo quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.

2. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo thẩm quyền.

3. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết vụ, việc liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

5. Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật, động vật nghiệp vụ phục vụ hoạt động tuần tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

6. Thực hiện quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an."

"Điều 9. Đối tượng tuần tra, kiểm soát

1. Đối tượng tuần tra gồm: khu vực,mục tiêu, tuyến, địa bàn được phân công.

2. Đối tượng kiểm soát gồm: người, phương tiện, đồ vật, tài liệu."

"Điều 10. Tuần tra, kiểm soát công khai

1. Tuần tra, kiểm soát công khai gồm:

a) Tuần tra, kiểm soát cơ động;

b) Kiểm soát tại điểm, chốt trong khu vực, mục tiêu, tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát.

2. Trường hợp kiểm soát tại một điểm,chốt phải có kế hoạch, phương án được người có thẩm quyền phê duyệt.

3. Khi tuần tra, kiểm soát công khai phải sử dụng phù hiệu, trang phục theo quy định; sử dụngphương tiện giao thông hoặc đi bộ để tuần tra, kiểm soáttrong phạm vi khu vực, mục tiêu, tuyến, địa bàn được phân công;sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, động vậtnghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợtheo quy định của pháp luật và của Bộ Công an."

Như vậy, cảnh sát cơ động có quyền kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an ninh, trật tự. 

em bị giam xe từ tối 27/6 . trên biên bảng ghi đến 3/7 đến nhận xe . nhưng 3/7 là ngày chủ nhật . cho em hỏi chủ nhật công an giao thông có làm việc không

Lực lượng công an, cảnh sát làm việc tất cả các ngày trong năm. Bạn cần đến lấy xe đúng hẹn để được trả lại xe. Nếu như đến chậm ngày thì sẽ phát sinh nhiều nội dung không mong muốn khác cũng như phải nộp thêm tiền phạt, tiền phí trông giữ xe,...

Ngày Chủ nhật hay ngày thường thì khi được hẹn như vậy, bạn vẫn phải đến.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật Hành chính - Công ty Luật Minh Khuê.