Nhà tôi sử dụng được 2 năm,đến giờ xã bảo có quyết định ở trên xuống đòi thanh lý hợp đồng không cho nhà tôi thầu nữa. Vậy tôi xin hỏi: khi nhà tôi san lấp mặt bằng thì ông chủ tịch cũ, giờ thay chủ tịch khác thì ông ấy bảo ai làm chứng cho nhà tôi là san lấp vậy tôi phải làm thế nào? Nêu trường hợp nhà tôi bị thu hồi để giải phóng hành lang cầu thì nhà tôi có được bồi thường thiệt hại mà những gì mà nhà tôi đã bỏ ra không? Tôi rất mong nhận được sự hồi âm của quý công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: NV Chung

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Tư vấn hợp đồng thuê đất của nhà nước ?

Tư vấn hợp đồng thuê đất của nhà nước - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục  tư vấn pháp luật  của công ty chúng tôi. Câu hỏi của bạn được chúng tôi trả lời như sau: 

Khoản 3 Điều 59 Luật đất đai 2013 quy định: " 3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn."

Ngoài ra, pháp luật quy định 1 trong các trường hợp  không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo Điều 76 Luật đất đai 2013 "d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn".

Trong thư trao đổi bạn có nêu gia  đình bạn thực hiện việc thuê đất với Ủy ban nhân dân cấp xã cho nên chúng tôi nhận định đất mà gia đình bạn đang thuê là đất thuộc quỹ đất công ích, khi nhà nước thu hồi để giải phóng hành lang cầu thì gia đình bạn không được bồi thường về đất nhưng đượcbồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại. Chi phí đầu tư vào đất còn lại được xác định theo Khoản 2,3 Điều 3 Nghị định 47/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất như sau: 

"2. Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

a) Chi phí san lấp mặt bằng;

b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

d) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

3. Điều kiện xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại:

a) Có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất. Trường hợp chi phí đầu tư vào đất còn lại không có hồ sơ, chứng từ chứng minh thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại;

b) Chi phí đầu tư vào đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước."

Theo quy định trên, nếu gia đình bạn muốn được bồi thường chi phí san lấp mặt bằng thì bạn sẽ phải cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về đất đai  hồ sơ, chứng từ chứng minh đã thực hiện việc san lấp diện tích đất đã thuê, nếu không chứng minh được thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xác định căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương. Sau khi chứng minh, chi phí đầu tư còn lại được tính để bồi thường theo công thức sau:

Trong đó:

P: Chi phí đầu tư vào đất còn lại;

P1: Chi phí san lấp mặt bằng;

P2: Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

P3: Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

P4: Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất;

T1: Thời hạn sử dụng đất;

T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại.

Đối với trường hợp thời điểm đầu tư vào đất sau thời điểm được Nhà nước cho thuê đất thì thời hạn sử dụng đất (T1) được tính từ thời điểm đầu tư vào đất.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê 

----------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;