1. Cách thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn ?

Khi ly hôn đã có phán quyết của Toà án về vấn đề ai sẽ là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi dưỡng, nếu 1 trong hai bên nhận thấy bên kia không còn khả năng và môi trường sống dành cho con không tốt...thì hoàn toàn có quyền làm đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con.

1. Khi nào thì thay đổi được người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn?

Căn cứ theo quy định tại Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Như vậy, để thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi đã ly hôn thì cần có sự thoả thuận của hai vợ chồng hoặc nếu một trong hai người không còn đủ điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc con thì người kia có quyền gửi đơn đến Toà án yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. Ngoài ra thì việc con từ đủ 7 tuổi trở lên thì hỏi ý kiến và nguyện vọng của con muốn ở với ai, Toá án sẽ căn cứ vào đó cộng với những điều kiện khác như: môi trường sống, học tập, ...để đưa ra phán quyết cuối cùng là ai sẽ được nuôi con.

2. Sau ly hôn có được mang con ra nước ngoài định cư hay không ?

Căn cứ theo quy định tại Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn Luật Hôn nhân và gia đình 2014

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.
Nghĩa là sau khi ly hôn, nếu một trong hai vợ chồng được quyền nuôi con thì người kia vẫn có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục.....Nếu một trong hai bên có hành vi cản trở, ngăn cản bên kia không được trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng thì đó là hành vi vi phạm pháp luật.
Mặt khác, theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

3. Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu gồm có:

a) Đối với trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ, nêu tại các điểm a và c khoản 1 Điều này:

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu quy định.

Đối với trẻ em dưới 14 tuổi thì cha, mẹ hoặc người đỡ đầu của trẻ em đó khai và ký vào tờ khai; nếu cha hoặc mẹ có nhu cầu cho con dưới 14 tuổi đi cùng hộ chiếu thì khai chung vào tờ khai của mình.

Có nghĩa nếu con dưới 14 tuổi khi làm hộ chiếu thì chỉ cần có cha hoặc mẹ hoặc người đỡ đầu ký vào tờ khai, có nghĩa không cần có sự đồng ý của người cha. Nhưng theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì việc mang con ra nước ngoài để định cư sẽ gây cản trở cho người còn lại trong việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng.

Chính vì vậy, việc mang con ra nước ngoài định cư trong trường hợp này cần có sự lấy ý kiến và được sự đồng ý của người còn lại. Nếu việc mang con ra nước ngoài sẽ đem lại tương lai và điều kiện sống tốt nhất thì hai bên có thể thoả thuận để đưa ra quyết định làm sao để đảm bảo tốt nhất cho con.

Ngoài ra, theo pháp luật về hôn nhân và gia đình thì các bên có quyền khởi kiện ra tòa về vấn đề thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn và tòa có thể quyết định thay đổi người nuôi con, giao con cho người ở Việt Nam. Do đó nếu chồng cũ của bạn chứng minh được rằng việc bạn đưa con còn nhỏ ra nước ngoài là không phù hợp, không đảm bảo tối đa quyền lợi của con ảnh hưởng đến sự phát triển của cháu bé thì chồng cũ của bạn có thể khởi kiện ra tòa yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Có được thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn khi một bên lập gia đình mới ?

Thưa luật sư, Con trai tôi đã ly hôn, tòa án xử con gái nó học lớp 6 mẹ được quyền nuôi cháu, con trai tôi phụ dưỡng một triệu đồng VN một tháng. Nay mẹ cháu đi lấy chồng mới sắp sinh con nhỏ, cháu đã về ở với bố nó và ông bà nội nuôi cháu đi học.
Vậy tôi phải làm thủ như thế nào? để bố cháu được quyền nuôi con, vì hộ khẩu của cháu đang ở bên ngoại. Hai là hiện tại mẹ cháu theo chồng mới và bé mới sinh bỏ trốn rồi không ở địa phương vì chơi tín dụng đen nợ nần phải bỏ trốn, mẹ cháu bị cơ quan buộc thôi việc rồi, bà ngoại cháu cũng không biết tin tức gì vè mẹ cháu nữa ?
Xin tư vấn của luật sư giúp đỡ, tôi xin cảm ơn.

Tư vấn thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Luật sư tư vấn:

Dựa trên thông tin bác cung cấp cho chúng tôi , chúng tôi xin tư vấn vấn đề của gia đình như sau:

- Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 của Quốc hội quy định căn cứ để Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn , Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

" a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên."

Như vậy, Theo như bác cung cấp, con trai bác đã ly hôn, Tòa án xử cháu gái học lớp 6 mẹ được quyền nuôi và con trai bác phụ dưỡng1 triệu đồng VN /tháng. Nay mẹ cháu đi lấy chồng mới sắp sinh con nhỏ, cháu đã về ở với bố và ông bà nội nuôi cháu đi học. Và hiện tại mẹ cháu theo chồng mới và bé mới sinh bỏ trốn rồi không ở địa phương vì chơi tín dụng đen nợ nần phải bỏ trốn, mẹ cháu bị cơ quan buộc thôi việc rồi, bà ngoại cháu cũng không biết tin tức gì vè mẹ cháu nữa.Với thông tin trên thì con trai bác có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn và người chồng chứng minh được ngườ vợ không đủ điều kiện để trực tiếp chăm sóc con. Hơn nữa, hiện cháu gái đã 10 tuổi thì gia đình người chồng cũng sẽ xét nguyện vọng của con về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Hồ sơ thay đổi người trực tiếp nuôi con kèm theo gồm:

+ Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ;

+ Các giấy tờ chứng minh về nhân thân (chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, Giấy tờ xác nhận nơi cư trú…)

+ Bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật về việc ly hôn;

+ Giấy khai sinh của con;

+ Bản kê các tài liệu nộp kèm đơn khởi kiện (có ghi rõ số lượng bản gốc, bản sao).

Mặt khác, Hiện hộ khẩu của cháu đang ở bên ngoại , Theo quy định của Luật cư trú sửa đổi, bổ sung số 36/2013/QH13 của Quốc hội. trong trường hợp này bạn cần phải tiến hành một số thủ tục như: thủ tục tách sổ hộ khẩu. Cụ thể:

“Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Trình tự, thủ tục tách sổ hộ khẩu:

Hồ sơ để xin tách sổ hộ: (Theo khoản 2, Điều 27 Luật cư trú sửa đổi, bổ sung số 36/2013/QH13 của Quốc hội. )

+ Sổ hộ khẩu;

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

+ Ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Luật cư trú.

Nơi nộp hồ sơ:

+ Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.

+ Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Sau khi được bên ngoại cháu đồng ý tiến hành tách khẩu thì gia đình bác sẽ nhập khẩu cho cháu theo quy định pháp luật.

3. Tư vấn thủ tục thay đổi người trực tiếp nuôi con khi chồng không chăm sóc tốt cho con ?

Thưa luật sư! Em muốn hỏi em đã li hôn được 5 tháng nhưng con do chồng nuôi giờ chồng cũ không chăm sóc tốt cho con cũng không cho em gặp con nên em muốn khởi kiện để giành lại được quyền nuôi con thì phải làm sao?
Em xin cảm ơn!

Tư vấn thủ tục thay đổi người trực tiếp nuôi con khi chồng không chăm sóc tốt cho con ?

Luật sư tư vấn:

Về vấn đề thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, tại Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 của Quốc hội quy định như sau:

"Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự."

Như vậy, dựa theo quy định trên, nếu có căn cứ cho rằng cha của con bạn không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì bạn hoàn toàn có quyền làm đơn yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con. Hoặc trong trường hợp con bạn đã đủ từ 07 tuổi trở lên thì bạn cũng có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi người nuôi con nếu con bạn cũng có nguyện vọng sống cùng bạn.

Hoặc trong trường hợp chồng của bạn có một số hành vi được quy định tại khoản 1 Điều 85 Luật Hôn nhân và gia đình thì bạn có quyền làm đơn yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha đối với con chưa thành niên, theo đó, người giám hộ cũng như trực tiếp nuôi con trong trường hợp này sẽ được chuyển giao cho bạn.

"Điều 85. Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

1. Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây:

a) Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

b) Phá tán tài sản của con;

c) Có lối sống đồi trụy;

d) Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội."

4. Có bị thay đổi người trực tiếp nuôi con khi đã kết hôn với người mới không?

Xin chào luật sư, tôi muốn được giải đáp vấn đề như sau, mong được sự hỗ trợ của các luật sư: hiện nay tôi và chồng đã ly hôn gần 01 năm. Theo Toà án quyết định thì con gái tôi (03 tuổi) ở với mẹ đến tuổi trưởng thành. Nếu sang năm tôi lập gia đình mới, chồng tôi muốn giành lại quyền nuôi con có được không?
Trong thời gian con ở với tôi, chồng tôi vẫn thăm con nhưng trợ cấp không đúng như Toà án phân xử. Vậy tôi muốn tiếp tục được trực tiếp nuôi dưỡng con thì nên tìm những bằng chứng nào và có nên thiết thực bằng hình ảnh hay ghi âm không?
Mong được các luật sư giúp đỡ và tư vấn thêm. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp, hiện nay bạn và chồng đã ly hôn gần 01 năm. Theo Toà án quyết định thì con gái tôi (03 tuổi) ở với mẹ đến tuổi trưởng thành. Nếu sang năm bạn lập gia đình mới, chồng bạn muốn giành lại quyền nuôi con. Lúc này, sau khi ly hôn mà chồng bạn muốn thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn thì chồng bạn phải chứng minh được những căn cứ đáp điều kiện để Tòa án có thể thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn theo quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:

"Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ."

Theo như thông tin bạn cung cấp, sau khi ly hôn, bạn là người được Tòa án giao quyền trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục con. Trong thời gian con ở với bạn, chồng bạn vẫn thăm con nhưng trợ cấp không đúng như Toà án phân xử. Như vậy, mặc dù chồng bạn vẫn quan tâm, thăm nom con bình thường nhưng chồng bạn đã vi phạm nghĩa vụ cấp dưỡng theo Quyết định/Bản án của Tòa án về mức cấp dưỡng, tức có nghĩa chồng bạn cũng không có đủ thu nhập để cấp dưỡng cho con bạn hoặc chồng bạn cố tình không muốn cấp dưỡng cho con bạn như Tòa án giải quyết. Do đó, nếu trong năm nay, bạn kết hôn với người mới, chồng bạn muốn thay đổi người trực tiếp nuôi con thì phải thuộc một trong hai trường hợp sau:

Một là, vợ chồng bạn thỏa thuận với nhau về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho con bạn.

Hai là, chồng bạn phải chứng minh được bạn không còn đủ điều kiện để trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly. Lúc này, chồng bạn mới có thể nộp đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn tới Tòa án.

Như vậy, nếu sau khi bạn kết hôn với chồng mới, bạn vẫn muốn tiếp tục trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn thì bạn chỉ cần chứng minh bạn vẫn đủ điều kiện để trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn, cũng như bạn cần cương quyết với chồng bạn là bạn không muốn thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con. Bạn có thể chứng minh mình vẫn còn đủ điều kiện, vẫn còn đủ khả năng để nuôi dưỡng con bạn thông qua: bảng lương, hợp đồng lao động, thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều kiện tài chính của bạn, Sổ tiết kiệm, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy đăng ký xe ô tô, Giấy đăng ký xe máy,... Đồng thời, bạn cần chứng minh được chồng mới sắp cưới vẫn luôn yêu thương, quan tâm con gái của bạn như con ruột, không bao giờ có hành vi đánh đập, dọa nạt hay gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của con bạn.

5. Hồ sơ khởi kiện để thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn ?

Tóm tắt nội dung yêu cầu tư vấn: “Tôi ly hôn 2013, có 01 cháu gái là con chung nay đã 10 tuổi, hiện tôi là người trực tiếp nuôi cháu, cha cháu cấp dưỡng, cháu bị bệnh tiểu năng trí tuệ, động kinh từ nhỏ, ko kiểm soát được hành vi của mình.
Bệnh tình của cháu ko thuyên giảm mà có chiều hướng gia tăng, cha cháu từ sau khi ly hôn đến giờ cứ mỗi lần vào thăm cháu (vì cha cháu là bộ đội sống cách xa mẹ con tôi hơn 800km) là nói tôi không biết cách chăm con, làm bệnh con nặng hơn, không biết làm mẹ, chỉ làm hỏng kiếp người (là cháu), việc tôi gửi cháu ở trường chuyên biệt nhà nước cách nhà khác xa (vì không nơi nào nhận cháu) phải đưa đón thường xuyên thì được cha cháu cho là trường ko biết chăm sóc, chỉ biết nhốt cháu, cô giáo không đạo đức. Tôi thật sự mệt mỏi với những điều đó vì tôi đã cố gắng trong khả năng của mình rồi.
Gần đây cha cháu đặt vấn đề muốn nuôi con với điều kiện tôi phải sang tên lại ngôi nhà mẹ con tôi đang sinh sống sau khi cha cháu đã tặng 50% tài sản cho tôi từ năm 2011.
Cha cháu có kiến thức về đông y, bấm huyệt, có địa vị xã hội, giao tiếp rộng, có điều kiện về kinh tế, việc để cha cháu nuôi con tôi hoàn toàn tin tưởng.
Vậy tôi làm thế nào để thay đổi quyền nuôi con để cháu có được nhiều cơ hội hơn khi ở với tôi không? (tôi chỉ muốn cho cho cháu ở với cha cháu trong thời gian cháu chưa dậy thì), tôi và cha cháu không thể thỏa thuận mọi vấn đề được. Vậy mẫu đơn ra sao? hồ sơ kèm theo? và với những điều tôi nói trên thì liệu tòa có chấp nhận việc thay đổi quyền nuôi con của tôi ko?.”

Luật sư tư vấn:

Thưa quý khách hàng ! Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

Đối với nội dung yêu cầu này, chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật tố tụng dân sự 2015;

- Luật Hôn nhân và gia đình 2014

- Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của HĐTP TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ hai “thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

2. Giải quyết vấn đề:

2.1. Về cách thức thay đổi người trực tiếp nuôi con

Theo thông tin khách hàng cung cấp: Khách hàng mong muốn thay đổi quyền trực tiếp nuôi con nhưng chỉ thay đổi trong 1 khoảng thời gian nhất định. Khách hàng không thể thỏa thuận được toàn bộ vấn đề.

Về vấn đề này, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định như sau:

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.”

Về quyền yêu cầu Tòa án giải quyết đối với việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn, Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

“Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.”

Các căn cứ nêu trên được áp dụng khi cha, mẹ thỏa thuận được về vấn đề thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Trong trường hợp này, khách hàng không thể thỏa thuận được và nếu có yêu cầu Tòa án giải quyết thì vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại Điều 28 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Cụ thể:

Điều 28. Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn.

2. Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

3. Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

4. Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ.

5. Tranh chấp về cấp dưỡng.

6. Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

7. Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật.

8. Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Để giải quyết yêu cầu của khách hàng, khách hàng cần làm đơn khởi kiện về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Nội dung đơn khởi kiện, khách hàng cần thể hiện rõ yêu cầu của mình theo đúng nguyện vọng của khách hàng tôi chỉ muốn cho cho cháu ở với cha cháu trong thời gian cháu chưa dậy thì”. Ngoài ra, khách hàng cần nêu rõ trong đơn về điều kiện, hoàn cảnh của mình hiện tại không còn đảm bảo được lợi ích tốt nhất của con nữa, cũng như điều kiện của cha để Tòa án có cơ sở giải quyết vấn đề này.

2.2. Về mẫu đơn khởi kiện và hồ sơ kèm theo

Mẫu đơn khởi kiện, khách hàng làm theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ hai “thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

Hồ sơ kèm theo đơn khởi kiện gồm:

- Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ;

- Các giấy tờ chứng minh về nhân thân người khởi kiện, người bị kiện (chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, Giấy tờ xác nhận nơi cư trú…

- Bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật về việc ly hôn;

- Giấy khai sinh của con;

- Bản kê các tài liệu nộp kèm đơn khởi kiện (có ghi rõ số lượng bản gốc, bản sao).

2.3. Đối với thắc mắc của khách hàng: “Liệu tòa có chấp nhận việc thay đổi quyền nuôi con của tôi ko?”

Về vấn đề này, Tòa án có chấp nhận yêu cầu của khách hàng hay không là phụ thuộc vào những vấn đề sau:

+ Điều kiện nuôi con của các bên;

+ Nguyện vọng của con trong trường hợp này;

+ Việc giao con cho ai sẽ đảm bảo phù hợp với lợi ích của con;

+ Chứng cứ do các bên cung cấp;

+ Thỏa thuận của cha, me…

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Hoặc vui lòng gọi về Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình trực tuyến, gọi: 1900.6162 (nhấn máy lẻ phím 1) Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật hôn nhân - Công ty Luật Minh Khuê