>> Luật sư tư vấn Luật Hình sự trực tuyến qua điện thoại, gọi:  1900.6162

 

Khi xác định thời điểm hoàn thành của tội phạm, cần chú ý những căn cứ sau:

+ Căn cứ vào tính chất, tầm quan trọng của khách thể, yêu cầu bảo vệ đối với từng loại khách thể.

+ Căn cứ vào đặc điểm của từng loại tội phạm: tội có cấu thành vật chất hay tội có cấu thành hình thức.

Tội có cấu thành hình thức được coi là hoàn thành từ khi người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội quy định trong mặt khách quan của cấu thành tội phạm, không kể họ đã gây ra hoặc chưa gây ra hậu quả tác hại, điển hình là các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội đe dọa giết người, tội cướp tài sản...v.v

Tội có cấu thành vật chất được coi là hoàn thành khi hành vi phạm tội đã gây ra hậu quả tác hại theo quy định của pháp luật về tội phạm cụ thể. Đặc điểm của trường hợp hoàn thành này là người phạm tội đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, khách thể đã bị xâm phạm; hậu quả tác hại của hành vi phạm tội đã xảy ra theo quy định của cấu thành tội phạm, hậu quả tác hại là dấu hiệu bắt buộc.

 

* Ngoài căn cứ xác định thời điểm hoàn thành phải đặc biệt chú ý các điểm sau đây:

- Thời điểm hoàn thành của tội phạm có thể không trùng với mục đích của tội phạm.

>> Xem thêm:  Quyền công dân trong quá trình điều tra vụ án hình sự là gì ? Cơ quan điều tra có nghĩa vụ, trách nhiệm gì ?

- Thời điểm hoàn thành của tội phạm không đồng nghĩa với tội phạm kết thúc hoặc tội phạm tạm dừng.

- Thực tiễn cho thấy có trường hợp tội phạm chưa đạt nhưng đã hoàn thành.

* Tội phạm hoàn thành và tội phạm kết thúc khác nhau như sau:

Tội phạm hoàn thành chưa hẳn đã kết thúc, ngược lại, tội phạm kết thúc chưa hẳn đã hoàn thành.

Tội phạm kết chúc là thời điểm hành vi phạm tội đã thực sự chấm dứt, người phạm tội không thực hiện hành vi phạm tội nữa.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Tư vấn quản trị tài chính cho doanh nghiệp