Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

Theo thông tư số 11/2005/TTLT-BNV-BTC và thông tư 08/2013/TTLT-BNV-BTC giáo viên hưởng chế độ thai sản như thế nào ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, Luật Minh Khuê xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2006

Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

2. Nội dung phân tích:

Khoản 1 Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội quy định: "1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung.". Như vậy, theo quy định này, tiền lương tháng để căn cứ đóng bảo hiểm xã hội không bao gồm phụ cấp khu vực, do đó mức hưởng chế độ thai sản mà cơ quan BHXH chi trả cho bạn sẽ không có phụ cấp khu vực. Do vậy, về chế độ thai sản, bạn được hưởng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc (bao gồm tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấm thâm niên nghề nếu có).

>> Xem thêm:  Khoản bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

Hơn nữa, khoản 3 phần II Thông tư liên tịch số 11 quy định về cách tính trả phụ cấp khu vực như sau:

"3. Cách tính trả phụ cấp khu vực

a) Phụ cấp khu vực được xác định, tính trả theo nơi làm việc đối với những người đang làm việc; được xác định, tính toán, chi trả theo nơi đăng ký thường trú và nhận lương hưu, trợ cấp thay lương đối với người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định.

b) Phụ cấp khu vực được trả cùng kỳ lương, phụ cấp, trợ cấp hàng tháng.

c) Trường hợp đi công tác, đi học, điều trị, điều dưỡng có thời hạn từ một tháng trở lên thì hưởng phụ cấp khu vực theo mức quy định ở nơi công tác, học tập, điều trị, điều dưỡng kể từ ngày đến nơi mới; nếu nơi mới đến không có phụ cấp khu vực thì thôi hưởng phụ cấp khu vực ở nơi trước khi đi."

Theo quy định này, phụ cấp khu vực được trả cho những người lao động đang làm việc và được trả cùng kỳ lương hàng tháng. Đối với trường hợp của bạn, bạn đang trong thời gian sinh con được nghỉ để hưởng chế độ thai sản nên bạn sẽ không được cơ quan trả lương. Do không được cơ quan nơi làm việc trả lương nên bạn cũng không được cơ quan này trả phụ cấp khu vực.

Như vậy, giáo viên khi nghỉ chế độ thai sản sẽ không được hưởng phụ cấp khu vực.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Emailhoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Cách xác định thời gian làm việc để tính ngày nghỉ phép năm ?

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi ?