Như vậy, đơn vị thị trấn Bảy Ngàn (xã Tân Hòa cũ) có được hưởng Nghị định 116/2010 không? Căn cứ theo Quyết định 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 mới thay thế cho Quyết định 01/2008. Nghị định 116/2010 đã trôi qua hơn 4 năm rồi mà đơn vị tôi chưa được cấp phát, lên Sở tài chính và UBND tỉnh H hỏi thì trả lời: Đang chờ UBDT xác nhận lại xem thị trấn B có được hưởng Nghị định 116/2010 mới cấp phát. Vậy xin hỏi Luật sư, nếu thay đổi đơn vị hành chính không làm thay đổi việc xác định vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn thì đơn vị tôi vẫn được hưởng các chính sách tại Nghị định 116/2010 không? Căn cứ vào các quyết định nêu trên, thì đơn vị thị trấn Bảy Ngàn có được hưởng Nghị định 116/2010 không? Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: G.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Thị trấn Bảy Ngàn (xã Tân Hòa cũ) có được hưởng Nghị định 116/2010 không? 

Luật sư tư vấn luật lao động gọi số: 1900.6162

Trả lời:

 

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới bạn lời chào trân trọng và cảm ơn bạn đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề bạn đang vướng mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

Nghị định số 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

Nội dung phân tích:

Căn cứ theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP, đối tượng áp dụng trong nghị định này bao gồm:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành."

>> Xem thêm:  Môi giới việc làm có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện ?

Trong trường hợp này, vì đơn vị thị trấn Bảy Ngàn (xã Tân Hòa cũ) thuộc vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn nên không thể áp dụng nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Thay vào đó, vì đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn nên trường hợp của bạn sẽ áp dụng theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 61/2006/NĐ-CP

"Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

2. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật"

Điều này đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 19/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

2. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định này bao gồm:

a) Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa;

b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền."

>> Xem thêm:  Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?

Theo đó, bạn có thể được hưởng các phụ cấp ưu đãi quy định từ điểu 7 đến điều 15 Nghị định 61/2006/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do bạn cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn luật lao động.

>> Xem thêm:  Gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?