Trả lời:

Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chứng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật công chức 2008

Luật viên chức 2010

2. Nội dung trả lời:

Thưa luật sư , tôi tốt nghiệp CĐSP ngoại ngữ ( thuoc truong dhqg) - he tai chuc năm 1999 thì công chức vào ngành GD năm 2000 , chúng tôi phải thi 2 đợt , công chức và sát hạch chuyên môn . những điểm chuyên môn của tôi không đủ điều kiện vào ngành , sau đó tôi làm hồ sơ chuyên làm hợp đồng 68 với công việc làm thư viện , năm 2009 tôi tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ - hệ vừa học vừa làm. Hiện nay tôi có nguyện vọng thi chuyển loại công chức với công việc tươnga với ngành học của mình , có được không , thủ tục như thế nào ? xin cảm ơn luật sư .

 Theo quy định của pháp luật thì Để được chuyển loại công chức thì bạn phải đáp ứng đủ điều kiện:khoản 1,2,3 Mục II Chuyển loại công chức Thông tư 04/2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.
 

1. Đối tượng được xét chuyển loại:

a) Viên chức loại B, loại C (đang hưởng lương ở các ngạch tương đương ngạch cán sự hoặc nhân viên), được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử đi đào tạo từ nguồn kinhh phí Nhà nước, kinh phí của đơn vị sự nghiệp, kinh phí của các tổ chức khác hoặc kinh phí cá nhân tự chi trả và đã có bằng tốt nghiệp, nếu được bố trí vào vị trí công tác phù hợp với yêu cầu của trình độ đào tạo và đạt đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì được xem xét chuyển loại A hoặc loại B và được bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch viên chức phù hợp với vị trí công tác, yêu cầu tiêu chuẩn nghiệp vụ và trình độ đào tạo.
b) Viên chức đang hưởng lương A0, được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử đi đào tạo đã có bằng tốt nghiệp đại học, nếu được bố trí vào vị trí công tác không phù hợp với yêu cầu của trình độ đào tạo và đạt đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì được xem xét bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch viên chức phù hợp với vị trí công tác, yêu cầu tiêu chuẩn nghiệp vụ và trình độ đào tạo.

>> Xem thêm:  Quyết định sai luật mà cấp trên vẫn thực hiện thì cấp dưới có liên đới chịu trách nhiệm không?

 
2. Tiêu chuẩn và điều kiện xét chuyển loại viên chức:
Viên chức có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau thì được xem xét chuyển loại:
a) Đạt yêu cầu trình độ đào tạo theo quy định của ngạch tương ứng với loại viên chức đề nghị chuyển xếp;
b) Hoàn thành tốt các nghĩa vụ của cán bộ, công chức quy định tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các quy định khác của pháp luật;
c) Được đơn vị bố trí vào vị trí việc làm phù hợp với tiêu chuẩn nghiệp vụ và trình độ đào tạo chuyên môn của ngạch tương ứng với loại viên chức được chuyển, đồng thời đáp ứng với nhu cầu sử dụng và khả năng tự chủ của đơn vị;
d) Không trong thời gian đang thi hành kỷ luật.

 

Xin chào Luật sư! Hiện tôi đang là công chức thuộc tổ chức Chính trị - xã hội cấp huyện, tôi đã công tác được 2 năm và đã biên chế chính thức. Tôi có nguyện vọng chuyển công tác về làm giảng dạy tại một trường đại học do Bộ GD&ĐT quản lý, tôi có đủ đk về bằng cấp cũng như kỹ năng (trường này nằm ngoài tỉnh nơi tôi công tác) Vậy luật sư cho hỏi: Trường hợp này tôi có chuyển công tác được không? nếu được thì cấp nào có thẩm quyền quyết định cho chuyển và nhận? thủ tục chuyển ra sao? Xin cảm ơn Luật sư!

Trường hợp của bạn đang là công chức mà bạn muốn xin chuyển sang viên chức thì bạn

Điều 58. Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

1. Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

d) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;

NHƯ vậy trường hợp của bạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 22,23 Luật viên chức

Điều 22. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Điều 23. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

Trường hợp của bạn nếu bạn muốn xin chuyển sang làm việc viên chức thì bạn có thể từ chức

Điều 42. Từ chức, miễn nhiệm đối với công chức

1. Việc từ chức đối với công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

d) Công chức có nguyện vọng xin từ chức vì các lý do cá nhân khác.

Kính gửi Công ty Luật Minh Khuê ! Tôi là công chức thuộc Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương. Công tác tại Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng. Nay, Bộ Công Thương tiến hành bàn giao Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng này về Sở Công Thương thành phố Hải Phòng thuộc UBND thành phố Hải Phòng. Bộ Công Thương giao Cục Xuất nhập khẩu thực hiện theo thủ tục. Và họ bàn giao cả nhân sự là tôi qua Sở Công Thương Hải Phòng mà không cần hỏi ý kiến hay nguyện vọng gì hết, cứ thế bàn giao qua. Tôi khiếu nại, dẫn điều 44 Bộ Luật Lao Động năm 2012, nhưng họ bắt phải cung cấp bằng chứng. Tôi không thể hiểu là bằng chứng gì ? Vậy nay, quý công ty làm ơn tư vấn cho tôi biết rằng họ ( Cục Xuất nhập khẩu ) làm vậy có đúng luật, trình tự thủ tục thuyên chuyển cán bộ công chức hay không ? Và nếu đúng thì là theo luật nào, quy định nào ? Mong nhận được hồi âm của quý công ty Tôi xin trân thành cảm ơn Đặng Hồng Quân

THeo quy định của pháp luật thì trình tự thuyên chuyển công chức 

Điều 35. Điều động công chức

Việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

1. Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;

2. Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật;

3. Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 38. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục điều động, luân chuyển, biệt phái công chức

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân công, phân cấp quản lý công chức quyết định việc điều động, luân chuyển, biệt phái công chức.

2. Trình tự, thủ tục điều động, luân chuyển, biệt phái công chức thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức.

Điều 39. Chế độ, chính sách đối với công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái

1. Trường hợp công chức được điều động, luân chuyển đến vị trí công tác khác không phù hợp với ngạch công chức hiện giữ thì phải chuyển ngạch theo quy định tại Điều 29 Nghị định này và thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định điều động, luân chuyển.

2. Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian 06 tháng.

3. Trường hợp công chức được luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển.

4. Công chức được biệt phái đến làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Theo các quy định trên nếu có ly do chính đáng thì công chức có thể bị điều động. Nên trường hợp này của bạn bị điều đông như vậy là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật..

cuối năm 2011 sau khi tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin e có nộp hồ sơ vào phòng nội vụ huyện và được ký hợp đồng "đại học về xã" e bắt đầu đi làm từ đầu tháng 01 năm 2012, hiện nay e đã làm được 4,5 năm, hiện cơ quan e còn thiếu chức danh công chức văn phòng đảng ủy, e được lãnh đạo chấp thuận cho vào công chức, nhưng phòng nội vụ huyện bảo còn phải thi xét tuyển, vậy cho e hỏi có cần phải thi hay không ạ, và nếu được vào công chức thì e được hưởng lương bậc mấy, vì hiện tại e đang được hưởng bậc 2 (2,67), đại học về xã vẫn được nâng bậc lương như công chức, xin giúp dùm e ạ

TRường hợp của bạn thì theo quy định của pháp luật thì hợp đồng lao động của bạn sẽ được giao kết theo quy định tại Nghị Định 68/2000. Tuy nhiên chế độ tiền lương của bạn sẽ được thực hiện

Chế độ tiền lương 

Chế độ tiền lương sẽ được áp dụng theo 01 trong 02 trường hợp sau:

- Theo thỏa thuận. (thường là đối với HĐLĐ xác định thời hạn, theo mùa vụ)

- Theo hệ số lương do Nhà nước quy định. (thường đối với HĐLĐ không xác định thời hạn)

Nếu NSDLĐ áp dụng hệ số lương do Nhà nước quy định thì căn cứ theo Nghị định 204/2004

- Mức lương cơ sở hiện nay là 1.210.000 đồng/tháng. (Nghị định 99/2015)

- Hệ số lương căn cứ theo Bảng 4 kèm theo Nghị định204/2004

- Áp dụng chế độ nâng bậc lương theo Thông tư 08/2013

Phụ cấp:

Áp dụng theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP sẽ có các loại phụ cấp sau:

- Phụ cấp thâm niên vượt khung.

- Phụ cấp khu vực.

- Phụ cấp đặc biệt.

- Phụ cấp thu hút.

- Phụ cấp lưu động.

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

- Phụ cấp thâm niên nghề.

- Phụ cấp trách nhiệm nghề nghiệp.

Tùy theo tính chất công việc mà NLĐ sẽ được hưởng phụ cấp nhất định.

Như vậy chế độ tiền lương và nâng lương của anh sẽ tuân theo quy định tại Thông tư 08/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn ..... và bạn cần phải căn cứ vào hệ số lưng theo quy định tại phụ lục của Thông tư 08 này

Điều 2. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức (sau đây gọi là ngạch), trong chức danh nghề nghiệp viên chức, chức danh chuyên gia cao cấp và chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây gọi là chức danh) hiện giữ, thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này trong suốt thời gian giữ bậc lương như sau:

1. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh:

a) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

- Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

b) Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

- Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Tôi là công chức của đơn vị trực thuộc sở y tế Tphcm, tôi muốn xin chuyển công tác về tỉnh Bình Phước để gần gia đình và con nhỏ không biết có được không và thủ tục như thế nào? Tôi xin cảm ơn !

 Theo quy định Tại Khoản 7, Điều 10 và Điều 50, Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định thì: 

Điều động là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Việc điều động công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

Công chức được điều động phải đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm mới.

Việc điều động công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định 24/2010/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; thẩm quyền, trình tự, thủ tục điều động được quy định tại Điều 38,Nghị định 24/2010/NĐ-CP.

Như vậy, nếu bạn muốn chuyển công tác từ TP HCM về công tác tại huyện, hoặc xã, phường tại Bình Phước thì bạn sẽ phải được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan đang công tác (TPHCM ) và cơ quan dự kiến chuyển đến ( Bình Phước.), và khi đó bạn không phải thi tuyển công chức mà làm thủ tục thuyên chuyển công tác.

Khoản 1, Khoản2, Khoản 3, Điều 39 Nghị định 24/2010/NĐ-CP thì:

" 1. Trường hợp công chức được điều động, luân chuyển đến vị trí công tác khác không phù hợp với ngạch công chức hiện giữ thì phải chuyển ngạch theo quy định tại Điều 29 Nghị định này và thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định điều động, luân chuyển.

2. Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian 06 tháng.

3. Trường hợp công chức được luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển."

Và như vậy bạn có thể được biên chế công chức nhà nước như ở tỉnh Bình Phước

- Về thủ tục thuyên chuyển công tác hiện nay thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức,viên chức của mỗi tỉnh nhưng bắt buộc phải có các nội dung: 

+ Đơn xin chuyển công tác;

+ Bản sao văn bằng chứng chỉ, quyết định tuyển dụng công tác, quyết định lương hiện hưởng, văn bản đồng ý của cơ quan ban đang công tác và cơ quan dự kiến chuyển đến.

- Về thẩm quyền tiếp nhận thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi bạn sẽ chuyển đến công tác.

Tôi thi tuyển vào công chức (cấp huyện), đã làm phúc khảo bài thi, nhưng kết quả vần giữ nguyên. Xin hỏi làm cách nào để tôi có thể được tiếp cận bài thi và được đối chứng với bài thi của mình vì Bài thi của tôi làm rất tốt mà kết quả 2 lần chấm đều chỉ được 54 điểm (Bài thi viết mông chuyên ngành)

 Theo quy định tại Điều 17 NGhị định Quy định về quản lý và tuyển dụng công chức

Điều 17. Thông báo kết quả tuyển dụng

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức; gửi thông báo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định tại khoản này.

3. Sau khi thực hiện các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức; gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký, nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian người trúng tuyển đến nhận quyết định tuyển dụng.

>> NHư vậy nếu bạn phúc khảo rồi mà vẫn không được giải quyết thì pháp luật cũng chẳng quy định vấn đề này giải quyết tiếp thế nào.

nếu đảng viên, công chức tự sửa đổi năm sinh của mình (nhiều hơn tuổi thực tế khoảng 3 tuổi) thì bị xử lý như thế nào

TRường hợp bạn tự sửa đổi giấy tờ không hợp pháp dẫn đến bạn được bổ nhiệm thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định tại NGhị định 34/2011 Quy định về xử lý kỷ luật công chức

Điều 13. Cách chức

1. Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

a) Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ;

b) Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng;

c) Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ;

d) Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

2. Việc áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với công chức giữ các chức danh tư pháp được thực hiện theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật chuyên ngành.

-- KÍNH GỬI: CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT Tôi tên: TRẦN THỊ H.T Hiện nay tôi có tham gia xét tuyển công chức cấp xã lần 2 tại Nghệ An nên có tìm hiểu về Quyết định số: 36/2012/ QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND tỉnh Nghệ An và Hướng dẫn số: 1910/HD-SNV ngày 17/10/2014 của Sở nội vụ Nghệ An về việc tính điểm khi xét tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tôi muốn hỏi vấn đề sau: 1. Cách tính điểm theo điều 40 của quyết định số 36/2012/QĐ-UBND và Hướng dẫn số 1910 /HD-SNV ngày 17/10/2014 của Sở nội vụ Nghệ An thì kết quả của tôi được tính như sau: - Điểm học tập: 163 điểm - Điểm tốt nghiệp: 81.5 điểm - Điểm đầu vào: 49.75 điểm - Điểm ưu tiên con thương binh: 20 điểm Tôi muốn hỏi : (*Theo điểm d mục 1 Hướng dẫn số 1910 /HD-SNV ngày 17/10/2012 của Sở nội vụ Nghệ An có ghi rõ: “Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2”*). Như vậy trong trương hợp này thì điểm tốt nghiệp của tôi có được tính hệ số 2 hay không? 2. Tôi có tham gia bảo vệ khóa luận tốt nghiệp được: 95 điểm 3. Nếu căn cứ vào số 1910/HD-SNV ngày 17/10/2014 về “*Việc tính điểm khi xét tiếp nhận trong** những trường hợp đặc biệt….”* hướng dẫn này có căn cứ vào quyết định định số 36/2012/QĐ-UBND và HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH Thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy định một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vì thế đã là diện thu hút thì những người học đại học hệ mở (không chính qui) không thuộc diện được xét tuyển theo qui đinh, và theo điều 2 khoản 1 mục (c) chương I của quyết định số 57/2013/QĐ-UBND có nêu “*Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa I, Dược sỹ chuyên khoa I được đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên tại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước có chuyên ngành đào tạo cùng với nhóm chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học* *…”* thì mới được xét thu hút, nhưng ở đợt xét tuyển công chức cấp xã lần 2 tại huyện Anh Sơn – Nghệ An thì vẫn có thí sinh học đại học hệ dân lập và hệ tại chức tập trung (không chính qui), sau đó học thạc sỹ vẫn được xét tuyển thu hút và đã đượ dự kiến trúng tuyển.( Bởi trong cách tính điểm có lấy điểm thi đại học đầu vào để tính mà hệ tại chức tập trung thì việc tổ chức ra đề thi là dễ hơn so với thi đại học công lập hệ chính quy, như vậy nếu lấy điểm để xét tuyển là không công bằng). Như vậy trường hợp này có được tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển vào vị trí công chức cấp xã trên địa bnaf tỉnh Nghệ An không Trên đây là nội dung tôi muốn hỏi kính mong nhận được sự quan tâm của để tôi có được câu trả lời trong thời gian sớm nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 Nếu theo quy định  “Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2”*).  thì trường hợp này bạn sẽ được nhân 2 điểm học tập đồng thời cũng là điểm tốt nghiệp

Theo như bạn nói Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy định một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vì thế đã là diện thu hút thì những người học đại học hệ mở (không chính qui) không thuộc diện được xét tuyển theo qui đinh, và theo điều 2 khoản 1 mục (c) chương I của quyết định số 57/2013/QĐ-UBND có nêu “*Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa I, Dược sỹ chuyên khoa I được đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên tại các trường đại học công lập, hệ chính quy ở trong nước có chuyên ngành đào tạo cùng với nhóm chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học* *…”* thì mới được xét thu hút,

>> NHư vậy thì nếu như không đáp ứng được yêu cầu trên thì những người đósẽ không đủ điều kiện để xét tuyển vào công chức.

Tôi nằm trong diện xét tuyển đặc cách khi thi công chức giáo dục THPT của sở giáo dục đào tạo TPHCM. Vậy tôi sẽ có những quyền lợi gì so với người dự tuyển bình thường? Tôi vẫn phải tham dự các kỳ thi kiểm tra kiến thức và sát hạch như những người khác đúng không?Nnhưng tôi được xét ưu tiên thế nào? Rất mong văn phòng luật sư hỗ trợ tôi vấn đề này. Tôi xin chân thành cám ơn.

TRường hợp của bạn nếu bạn đáp ứng quy định sau thì bạn sẽ được miễn thi tuyển theo NGhị định quy định về quản lý và tuyển dụng công chức

Điều 19. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng

1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:

a) Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;

b) Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

c) Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức theo quy định tại Nghị định này, đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, thời gian công tác có đóng bảo hiểm bắt buộc đứt quãng thì được cộng dồn.

3. Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức khi tiếp nhận các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và xếp ngạch, bậc lương đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này phải có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ đối với các cơ quan nhà nước hoặc Ban Tổ chức Trung ương đối với các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp hoặc bạn

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Cán bộ, công chức, viên chức có được mua cổ phần trong công ty cổ phần không ?

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Chế độ áp dụng với nhân viên hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập?