®iÒu ­íc quèc tÕ

ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

THỎATHUẬN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA PHÁP VỀVẤN ĐỀ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN THUỘCNGHỊ ĐỊNH THƯ TÀI CHÍNH VIỆT PHÁP

Hai bên thỏa thuận rằng Điều6 của Nghị định thư Pháp - Việt đượchiểu như sau: Tiền từ Nghị định thưtài chính Pháp - Việt chỉ sử dụng để thựchiện các dự án được ghi tại Nghị địnhthư tài chính đó, và không bao gồm các khoản thuếphát sinh trong quá trình thục hiện dự án.

Các doanh nghiệp Pháp tham gia thựchiện các dự án thuộc Nghị định thư tàichính Việt - Pháp thực hiện nộp thuế theo quy địnhcủa Luật thuế hiện hành tại Việt Nam và Hiệpđịnh tránh đánh thuế hai lần ký giữa ViệtNam và Pháp.

Làm tại Pari ngày 01 tháng 9 năm 2003

(gồm bốn bản gốc trong đócó hai bản tiếng Việt và hai bản tiếng Pháp).