BỘ NGOẠI GIAO

******

Số: 65/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2004

Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Chính phủCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec có hiệu lực từ ngày 01tháng 4 năm 2004./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

THỎA THUẬN

HỢP TÁCTRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ QUÉBEC

Chínhphủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec dưới đây được gọi làhai Bên.

Xuất phát từ mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho pháttriển hợp tác;

Quan tâm đến việc thiết lập một sự trao đổi về văn hóa và sựphát triển các mối quan hệ của hai Bên;

Ý thức được vai trò quan trọng của giáo dục và đặc biệt làcủa đào tạo ở đại học như là yếu tố phát triển của xã hội;

Nhận thấy hai Bên có thể bổ sung cho nhau về nhu cầu đào tạovà các điều kiện sẵn có của mình;

Thấy rằng trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác kinh tế và kỹthuật giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec kýngày 16/01/1992, hai Bên đã bắt đầu hợp tác trong lĩnh vực giảng dạy ở đại học;

Mong muốn đáp ứng cao nhất các nhu cầu đào tạo và đẩy mạnhtác động của các hoạt động hợp tác bằng cách lập ra một khuôn khổ đặc biệt dànhcho hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Québec;

Mong muốn ủng hộ và khuyến khích sự hợp tác và trao đổi giữacác cơ sở đào tạo đại học của Việt Nam và Québec.

Đã thỏa thuận những điều khoản sau:

MỤC ĐÍCHCHUNG

Điều 1. Thỏa thuận này nhằm củng cố và đẩymạnh hợp tác giữa Việt Nam và Québec trong lĩnh vực đào tạo ở đại học về nhữngngành được ưu tiên vì lợi ích chung.

Để đạt được mục đích đó, hai Bên ưu tiên tìm cách hỗ trợ tàichính cho sinh viên của Bên này sang học tại lãnh thổ của Bên kia.

Hai Bên cùng khuyến khích việc hợp tác và trao đổi giữa cáctổ chức, cơ quan, cơ sở đào tạo đại học của Việt Nam và Québec, nhằm tạo thuậnlợi cho việc phát triển các thỏa thuận liên trường, khả năng đi lại của sinhviên và các nhà nghiên cứu, cũng như sự trao đổi các thông tin khoa học và côngnghệ.

Nghĩa vụ của hai Bên được quy định trong Thỏa thuận này vàcác phụ lục của nó tuỳ thuộc vào nguồn ngân sách dành cho hợp tác quốc tế cóđược hàng năm của Bên này và Bên kia.

Học bổng giảm học phí của Québec.

Điều 2. Bên Québec dành cho Bên Việt Nam các học bổng miễn học phí phụ thu đối với người nước ngoài, điều này cho phép sinh viên Việt Nam được theo học tại các cơ sở đào tạo đại học Québec và được hưởng chế độ đóng học phínhư sinh viên người Québec.

Số sinh viên Việt Nam được hưởng học bổng này tối đa là haimươi (20) người, kể từ học kỳ mùa thu bắt đầu vào tháng 9/2004.

Theo quy định của Thỏa thuận này, trong trường hợp Thỏathuận được gia hạn và trong chừng mực tổng số học bổng được cấp cho phép, BênViệt Nam sẽ được nhận thêm 10% học bổng nếu trước đó đã sử dụng ít nhất 80% sốhọc bổng. Nếu Bên Việt Nam sử dụng từ 50% đến 80% thì số học bổng sẽ được duytrì nguyên ở mức ban đầu. Nếu sử dụng dưới 50% thì số học bổng được cấp sẽ chỉcòn bằng 60% số học bổng đã cấp ban đầu.

Khi tất cả các học bổng đã được cấp và khi một trong nhữnghọc bổng này không còn được sử dụng do người được hưởng học bổng đã kết thúcchương trình học của mình, hoặc vì lý do khác, thì học bổng này có thể được cấpcho người khác.

Vì có các học bổng đang được sử dụng theo các văn bản ký kếttrước đây nên số học bổng được phê duyệt theo Thỏa thuận này sẽ tùy thuộc vàosố học bổng đến hạn kết thúc hàng năm.

Những học bổng này được dành cho các thí sinh đăng ký chươngtrình học để lấy bằng của một trường cao đẳng hoặc đại học.

Những quy định liên quan đến việc cấp học bổng giảm học phícủa Québec được nêu ở Phụ lục I và II.

Điều 3. Với triển vọng đào tạo nguồn nhânlực trình độ cao, các học bổng giảm học phí được dành cho tất cả những ngànhhọc mà Québec có thể đón tiếp các sinh viên nước ngoài.

Hai Bên ưu tiên cấp học bổng cho những lĩnh vực sau:

- Nông nghiệp và chế biến thực phẩm;

- Chăm sóc sức khỏe tại nhà;

- Khoa học cơ bản và ứng dụng;

- Khoa học quản lý hành chính;

- Khoa học xã hội và nhân văn - một mặt mạnh của Québec, trừnhững chương trình ngôn ngữ văn học.

Điều 4. Nhằm đảm bảo nguyên tắc cân bằng màhai Bên đã thống nhất về việc lựa chọn sinh viên, các học bổng giảm học phí sẽđược phân bổ đều cho nam và nữ trong khả năng cho phép.

Điều 5. Học bổng giảm học phí chủ yếu đượcdành cho sinh viên theo học tại các trường nói tiếng Pháp. Số học bổng dành chosinh viên theo học tại các trường nói tiếng Anh không được vượt quá 20% tổng sốhọc bổng được duyệt, căn cứ vào số học bổng tối đa đã đề cập tại Điều 2.

Các học bổng được cấp theo phương thức sau: với từng nhómbốn (4) học bổng cấp cho chương trình học tại các trường nói tiếng Pháp sẽ cómột (1) học bổng có thể được cấp cho chương trình học tại trường nói tiếng Anh.

Điều 6. Học bổng giảm học phí này khôngdành cho sinh viên đã được tài trợ bởi một tổ chức Canada hoặc quốc tế chưa kýthỏa thuận với Québec về vấn đề này.

Tuy nhiên, Bên Việt Nam có thể giới thiệu với Bên Québec hồsơ của một sinh viên đã nhận được học bổng của một trong những tổ chức quốc tếsau: Ngân hàng thế giới hoặc một trong những cơ quan của tổ chức này, Qũy tiềntệ quốc tế hoặc một trong những ngân hàng phát triển của khu vực (BERD, BAD,BID, Ngân hàng phát triển Châu Á hoặc Ngân hàng phát triển hồi giáo).

Hỗ trợ tài chính của Bên Việt Nam dành cho học bổng Québec.

Điều 7. Bên Việt Nam sẽ được triển khai cáccông việc cần thiết để hỗ trợ sinh viên trúng tuyển các kỳ thi của Đề án đàotạo cán bộ khoa học kỹ thuật ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (Đề án 322)được hưởng học bổng giảm học phí Québec phù hợp với quy định tại Phụ lục I vàđược hỗ trợ tài chính bổ sung cho học bổng Québec.

Những quy định liên quan đến việc cấp hỗ trợ tài chính bổsung và quyền lợi được hưởng nêu tại Phụ lục III.

Học bổng Việt Nam dành cho sinh viên Québec.

Điều 8. Hàng năm Bên Việt Nam cấp cho BênQuébec tối đa là ba (3) học bổng nhà nước để sinh viên Québec sang Việt Nam họcđại học giai đoạn 1 (cử nhân) tại các cơ sở giáo dục và đào tạo Việt Nam.

Quy trình làm thủ tục, điều kiện cấp học bổng và quyền lợicủa sinh viên Québec được cấp học bổng quy định bởi hai Bên tại Phụ lục IV.

Đơn xin cấp học bổng dành cho sinh viên Québec in tại Phụlục V.

BẰNG CẤP

Điều 9. Hai Bên công nhận các bằng cấp màsinh viên Việt Nam và Québec nhận được sau khi kết thúc chương trình học tạiQuébec và Việt Nam, đồng thời cho phép họ được hưởng tại Việt Nam và Québecnhững quyền lợi và ưu đãi như đối với những văn bằng được cấp cho những chươngtrình đào tạo tương tự về nội dung cũng như về thời gian học.

Việc công nhận này nằm trong viễn cảnh thông tin cho thịtrường lao động, giúp họ thông tin cho thị trường lao động, giúp họ có đượcnhững cương vị, sự sắp xếp hạng, quyền lợi, ưu đãi như những người theo học cácchương trình tương tự ở trong nước.

CƠ CHẾTHÔNG TIN

Điều 10. Hai Bên công nhận tầm quan trọngcủa việc tiến hành thông báo rộng rãi các khả năng trợ giúp tài chính dự kiếntrong Thỏa thuận này để có thể sử dụng chúng một cách tối ưu. Với mục đích này,các Bên đảm nhiệm việc thông tin trên lãnh thổ của mình đến các đối tượng thụhưởng khác nhau để có thể lựa chọn những thí sinh tốt nhất.

Hai Bên cùng lập ra thời hạn và điều kiện tuyển các ứng cửviên tương ứng.

CƠ CHẾ LIÊNLẠC

Điều 11. Hai Bên cùng hợp tác để thiết lậpmối quan hệ trực tiếp, tại Việt Nam và Québec, với các sinh viên Québec và ViệtNam được hưởng học bổng trong khuôn khổ Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho họnhững thông tin về Việt Nam và Québec hoặc yêu cầu họ tham gia vào những cuộcthăm dò hay các ủy ban, các hội nghị hoặc các hoạt động hợp tác khác. Với cácmục đích này các sinh viên Québec và Việt Nam có thể điền vào mẫu thông tinliên lạc in tại Phụ lục VI và VII.

GIẢI QUYẾTTRANH CHẤP

Điều 12. Hai Bên giải quyết những tranh chấpcó thể nảy sinh trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này thông qua đàm phán.

SỬA ĐỔI

Điều 13. Thỏa thuận này có thể được sửa đổivào bất cứ lúc nào, với sự thống nhất của hai Bên, bằng cách trao đổi thư từtrong đó nêu cụ thể ngày có hiệu lực của những sửa đổi này.

HỦY BỎ

Điều 14. Thỏa thuận này, kể từ ngày có hiệulực, thay thế cho chương trình học bổng trong Thỏa thuận hợp tác kinh tế và kỹthuật giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec kýngày 16/01/1992 và đã được sửa đổi bằng công hàm ngày 23/10/1997 và ngày 21/9/1999.

CÁC BIỆNPHÁP TẠM THỜI

Điều 15. Không hạn chế phạm vi những điềukhoản đã nêu ở trên, những sinh viên Việt Nam đã được đăng ký học tại cáctrường đại học Québec với chế độ giảm học phí theo Thỏa thuận hợp tác kinh tếvà kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủQuébec ký ngày 16/01/1992 và đã được sửa đổi bằng công hàm ngày 23/10/1997 vàngày 21/9/1999, tiếp tục được hưởng nốt và không vượt quá thời gian đã đượcduyệt học bổng giảm học phí này.

NHỮNG QUYĐỊNH CUỐI CÙNG

Điều 16. Các Phụ lục là bộ phận không táchrời của Thỏa thuận này.

Thỏa thuận này có hiệu lực ba (3) năm kể từ ngày ký và cóthể được gia hạn cho các giai đoạn ba (3) năm kế tiếp thông qua trao đổi cônghàm giữa hai Bên trong vòng một năm trước khi hết hạn sau khi đã được đánh giávề mặt nội dung cũng như các cách thức thực hiện Thỏa thuận.

Mỗi Bên có thể chấm dứt hiệu lực của Thỏa thuận này bằngcách gửi văn bản thông báo cho Bên kia chậm nhất là sáu tháng trước khi Thỏathuận hết hạn.

Trong trường hợp Thỏa thuận này không được gia hạn, sinhviên sang học tập tại các cơ sở đào tạo của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Namvà của Québec trước khi thỏa thuận chấm dứt hiệu lực vẫn tiếp tục được hưởng hỗtrợ tài chính theo Thỏa thuận này đến khi kết thúc chương trình học đã đăng ký.

Làm tại Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2004 thành hai văn bảnđều có giá trị pháp lý như nhau./.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ QUÉBEC
THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
Pierre Lucier
THỨ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH QUAN HỆ SONG PHƯƠNG
BỘ QUAN HỆ QUỐC TẾ
Francois Bouilhac

THAY MẶT CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trần Văn Nhung

PHỤLỤC I

 CÁCHTHỨC XIN HỌC BỔNG GIẢM HỌC PHÍ CỦA CHÍNH PHỦ QUÉBEC

1. Tính chất.

Mỗi sinh viên Việt Nam được nhận học bổng giảm học phí củaChính phủ Québec chỉ phải nộp những khoản học phí như những sinh viên Québec đểtheo học chương trình chính khóa dài hạn tại cơ sở đào tạo đại học ở Québecđược Bộ Giáo dục Québec công nhận.

2. Điều kiện nhập học.

Để hưởng học bổng giảm học phí, sinh viên Việt Nam cần phải:

- Có hộ chiếu có hiệu lực của Việt Nam;

- Có thị thực dành cho sinh viên phù hợp với quy định củaChính phủ Canada về việc nhập cư và một chứng chỉ nhận nhập cư của Chính phủQuébec do Bộ quan hệ công dân và Nhập cư Québec cấp;

- Được Bên Việt Nam giới thiệu;

- Cung cấp bản công nhận được nhập học chính thức (không cóđiều kiện tiên quyết, trừ những yêu cầu liên quan đến trình độ tiếng Pháp) theomột chương trình đào tạo bậc cao đẳng kỹ thuật hoặc đại học giai đoạn 1, 2 hoặc3 để lấy bằng, theo những quy định áp dụng trong các cơ sở giảng dạy đại học ởQuébec;

- Đăng ký theo học chính khoá dài hạn chương trình này, theokỳ mùa thu hoặc mùa đông, với bốn (4) môn học hoặc một trăm tám mươi (180) giờ/một học kỳ đối với chương trình cao đẳng kỹ thuật hoặc tối thiểu là ba mươi(30) đơn vị học trình/năm đối với chương trình đại học.

- Điền đầy đủ và gửi Đơn xin cấp học bổng giảm học phí theomẫu tại Phụ lục II của Thỏa thuận hợp tác, cùng với các văn bản giấy tờ yêucầu.

3. Thời gian được hưởng học bổng.

Mỗi học bổng giảm học phí được dành cho một chương trình đàotạo chính khóa dài hạn với thời gian tối đa là:

- Ba (3) năm đối với chương trình cao đẳng kỹ thuật;

- Ba (3) năm hoặc bốn (4) năm, tùy theo nội dung từng chươngtrình, đối với bậc đại học giai đoạn một (cử nhân) với ba mươi (30) đơn vị họctrình/năm (loại trừ những chương trình học ngắn hạn để lấy chứng chỉ);

- Hai (2) năm đối với bậc đại học giai đoạn hai (thạc sĩ);

- Ba (3) năm đối với bậc đại học giai đoạn ba (tiến sĩ khoahọc hoặc tiến sĩ).

4. Những hạn chế

Mọi thay đổi của chương trình học hoặc của cơ sở giảng dạycần được cả hai Bên cho phép trước không được phép kéo dài thời gian được hưởnghọc bổng.

Một suất học bổng giảm học phí có thể bị rút lại nếu sinhviên này bị mất quyền nhập học do thi trượt, nếu sinh viên này không đáp ứngđược những yêu cầu của chương trình học đã đăng ký hoặc làm trái với quy địnhcủa cơ sở giảng dạy nơi sinh viên đó theo học hoặc khai man thông tin cá nhâncủa mình chiếu theo luật Canada quy định về việc nhập cư.

Nếu rơi vào một trong những trường hợp đó, Bên Québec sẽthông báo bằng văn bản cho Bên Việt Nam và xóa tên sinh viên đó khỏi danh sáchnhững sinh viên Việt Nam được hưởng học bổng giảm học phí như quy định tại mục5, đoạn 3 của Phụ lục này.

Mỗi sinh viên Việt Nam không được hưởng quá một lần suất họcbổng giảm học phí, trừ khi sinh viên này được chuyển lên học tiếp ở một cấp caohơn.

5. Thủ tục xin cấp học bổng.

Việc tuyển chọn hồ sơ sinh viên xin cấp học bổng của Chínhphủ Québec do Bên Việt Nam thực hiện và thông báo kết quả thủ tục tuyển chọncuối cùng cho Bên Québec.

Hàng năm, Bên Việt Nam gửi cho Bên Québec danh sách sinhviên được hưởng học bổng giảm học phí trong đó có nêu trường hợp nào được hỗtrợ tài chính của Chính phủ Việt Nam cùng với đơn xin cấp học bổng được điềnđầy đủ của từng sinh viên theo mẫu trong Phụ lục II của Thỏa thuận Hợp tác nàytrước ngày 15 tháng 6 đối với khóa học mùa thu và trước ngày 15 tháng 11 đốivới khóa học mùa đông.

Bộ Giáo dục Québec lập danh sách cuối cùng các sinh viênViệt Nam sẽ được hưởng giảm học phí và gửi danh sách này cho Bên Việt Nam cũngnhư cho các cơ sở giảng dạy ở Québec theo luật Québec quy định về quyền bảo vệthông tin cá nhân.

6. Thông tin của các thí sinh vànhững người được hưởng học bổng.

Bên Việt Nam thông báo cho Bên Québec về quá trình phổ biếntrên đất nước mình thông qua thông tin liên lạc tới học bổng giảm học phí chocác đối tượng có khả năng được hưởng cũng như tính chất của thông báo được phổbiến.

Bên Việt Nam đảm bảo rằng việc tuyển chọn những người đượchưởng học bổng là công khai đối với mọi thí sinh, rằng trước khi sang học, mọisinh viên đều được phổ biến đầy đủ về những điều kiện, cách thức xin học bổngcũng như những điều kiện sống trên lãnh thổ Québec. Điều đó cũng đảm bảo rằngnguồn gốc của sự tài trợ học bổng mà các sinh viên Việt Nam được hưởng là hoàn toàn công khai.

7. Quản lý học bổng.

Bên Québec cử người chịu trách nhiệm quản lý chương trìnhhọc bổng là:

Vụ Hợp tác và Công tác sinh viên.

Ông Guy Choquette

Bộ Giáo dục

1035, rue De La Chevrotière, 18e étage

Québec (Québec) G1R 5A5

Fax: (418) 643-0622

E-mail: [email protected]

Bên Việt Nam cử người chịu trách nhiệm quản lý chươngtrình học bổng là:

Vụ Hợp tác Quốc tế

Ông Trần Bá Việt Dũng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

49 Đại Cồ Việt

Hà Nội

Việt Nam

Fax: (84-4) 8693243

Email: [email protected]

PHỤ LỤC 2

ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG GIẢM HỌC PHÍ QUÉBEC

Gửi: Bộ Giáo dục

Vụ Hợp tác và Công tác sinh viên

1035, rue De La Chevrotière, 18eétage

Québec (Québec) G1R 5A5

Fax: (418) 643-0622

Những thông tin dưới đây cần cung cấp căn cứ vào Thỏathuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ký kết ngày 01/4/2004 Chínhphủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Quebéc về việc cấp học bổnggiảm học phí cho sinh viên Việt Nam.

NHẬN DẠNG

Họ và tên (ghi đúng như trong bản đăng ký nhập học):

_____________________________________________________________

Sinh ngày: ____________________________ Quốc tịch: _______________

ĐỊA CHỈ Ở QUÉBEC

Số nhà và phố: ________________________________

Thành phố: _________________________________________________

Mã số bưu điện: _____________________________________________

Số điện thoại: ________________________ Số Fax: ________________

Email: ______________________________

Nếu bạn không cung cấp địa chỉ cụ thể ở Québec khi bạn điền mẫu hồ sơ này thì bạn phải cung cấp địa chỉ ngay khi bạn đến ở cho Bộ Giáo dục Québec theo địa chỉ trên.

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO XIN ĐƯỢC GIẢM HỌC PHÍ QUÉBEC

Tên cơ sở giảng dạy: ______________________________

Tên đầy đủ của chương trình học ghi đúng như trong bản đăng ký: ____________

_______________________________________

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO:

Cao đẳng: ○ Kỹ thuật

Đại học: ○ Cử nhân ○ Thạc sĩ ○Tiến sĩ

Thời gian bắt đầu học: _________________________________

Căn cứ vào Điều 64 và 65 của Luật Québec quy định về quyềnthông tin các văn bản của các tổ chức nhà nước và quyền được bảo vệ thông tincá nhân (L.R.Q.,c.A-2.1), các thành phần có được các thông tin này là nhữngngười phụ trách quản lý các chương trình của Bộ Giáo dục. Các thông tin này sẽđược phổ biến ở các cơ sở giảng dạy, nơi bạn sẽ thường xuyên lui tới trong suốtquá trình học tập tại Québec. Khi hết thúc khóa học, các thông tin này sẽ bịhủy theo thời gian quy định trong Luật lưu trữ.

CAMĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng những thông tin trên đây là hoàn toànđầy đủ và chính xác.

KÝ TÊN: _____________________________ NGÀY:__________________

Gửi kèm theo đơn này là một bản sao giấy chấp nhận chínhthức cho theo học chương trình được cấp bằng của một số cơ sở giảng dạy bậc đạihọc tại Québec.

PHỤLỤC 3

HỖTRỢ TÀI CHÍNH CỦA BÊN VIỆT NAM DÀNH CHOSINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG GIẢM HỌC PHÍ QUÉBEC

Hỗ trợtài chính của Bên Việt Nam dành cho sinh viên được cấp học bổng giảm học phíQuébec được Bên Việt Nam cấp cho sinh viên trúng tuyển các kỳ thi được tổ chứcbởi Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trong khuôn khổ Đề án đào tạo cán bộ khoahọc kỹ thuật ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (Đề án 322) bao gồm:

a) Vé máy bay quốc tế hai chiều.

b) Học phí và phí ghi danh (nếu có).

c) Sinh hoạt phí hàng tháng.

d) Chi phí đi đường.

e) Bảo hiểm y tế.

PHỤ LỤC 4

HỌC BỔNG CỦA VIỆT NAM DÀNH CHO SINH VIÊN QUÉBEC

1. Đối tượng và điều kiệnchấp nhận

Học bổng của Chính phủ Việt Nam cấp cho sinh viênQuébec đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Là công dân Canada sống tại Québec (có hộ chiếuCanada và sống tại Québec);

- Có đủ điều kiện sức khoẻ để theo học tại Việt Nam(có giấy chứng nhận sức khoẻ. Khi sang đến Việt Nam nếu sinh viên nào không thểtheo học được vì lý do sức khoẻ sẽ phải về nước);

- Được Bộ Giáo dục Québec giới thiệu hồ sơ xin cấphọc bổng;

Ứng cử viên cần phải:

- Tốt nghiệp trường Cao đẳng;

- Điểm trung bình cộng của 2 năm cuối tại trường caođẳng đạt 7,5/10 trở lên;

- Nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng trong vòng 3 năm gầnđây;

- Dưới 28 tuổi.

Yêu cầu về ngoại ngữ: sinh viên được học 01 năm tiếngViệt và sau đó nếu đạt điểm kiểm tra ngoại ngữ tiếng Việt thì mới được vào họcchương trình đại học.

Thời gian bắt đầu học khoá học: trong tháng 9 hoặc10.

2. Các quyền lợi của họcbổng.

Phía Việt Nam sẽ đảm bảo cho sinh viên Québec cáckhoản sau:

- Không phải đóng tiền học phí;

- Được ở trong ký túc xá dành cho sinh viên nướcngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam quản lý;

- Được cấp tiền ăn và sinh hoạt phí (học bổng) khoảng700.000 đến 750.000 VNĐ/sinh viên/tháng;

- Được cấp tiền tham quan mỗi năm 2 lần khoảng1.100. 000/sinh viên;

- Được cấp bảo hiểm y tế thông thường theo chế độ quyđịnh hiện hành của Việt Nam;

Sinh viên được tham gia các hoạt động ngoại khóa doBan quản lý ký túc xá dành cho sinh viên nước ngoài tổ chức.

Lưu ý:

- Bên Việt Nam không chịu các khoản chi phí đi lạiđến nơi học và về nước của sinh viên.

- Bên Việt Nam không chịu trách nhiệm về việc đếnViệt Nam của gia đình sinh viên.

3. Hồ sơ thí sinh

Hồ sơ của thí sinh cần có đủ các văn bản giấy tờ sauđây (bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh) gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày31 tháng 3 hàng năm:

- Đơn xin cấp học bổng (mẫu in tại Phụ lục V);

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp cao đẳng;

- Bản sao có công chứng kết quả học tập 3 năm cuối ởtrường cao đẳng;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ;

- Bản sao có công chứng giấy khai sinh;

- Bản photo các trang hộ chiếu có những số liệu cầnthiết;

- Thư giới thiệu hồ sơ do Bộ Giáo dục Québec cấp.

4. Cam kết của sinh viênđược hưởng học bổng.

Các sinh viên phải cam kết tôn trọng các điều kiệnhọc bổng và phải thực hiện “Quy chế Công tác người nước ngoài tại Việt Nam” banhành theo Quyết định số 33/1999/QĐ-BGD &ĐT ngày 25/8/1999 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Điều 5. Quản lý học bổng.

Bên Việt Nam cử người chịu trách nhiệm quản lý chươngtrình học bổng là:

Vụ Hợp tác quốc tế

Ông Trần Bá Việt Dũng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

49 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Việt Nam

Fax: (84-4) 869-3243

Email: [email protected]

Bên Québec cử người chịu trách nhiệm quản lý chươngtrình học bổng là:

Vụ Hợp tác và Công tác sinh viên

Ông Guy Choquette

Bộ Giáo dục

1035, rue De La Chevrotiere, 18e étage

Québec (Québec) G1R 5A5

Fax: (418) 643-0622

E-mail: [email protected]

PHỤ LỤC 5

 ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG CỦA VIỆT NAM DÀNH CHO SINH VIÊN QUÉBEC

Gửi: Vụ Hợp tác Quốc tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo

49 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Việt Nam

Fax: (84-4) 869-3243

Những thông tin dưới đây cần cungcấp căn cứ vào Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ký kếtngày 01/4/2004 Chính phủ Quebéc và Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Namvà về việc cấp học bổng giảm học phí cho sinh viên Quebéc.

NHẬN DẠNG

Họ và tên (ghi đúng như trong hộ chiếu):

_____________________________________________________________

Sinh ngày: ____________________________ Quốc tịch: _______________

ĐỊA CHỈ Ở QUÉBEC

Số nhà và phố: ________________________________

Thành phố: _________________________________________________

Mã số bưu điện: _____________________________________________

Số điện thoại: ________________________ Số Fax: ________________

Email: ______________________________

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO XIN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG CỦA VIỆT NAM

Tên cơ sở giảng dạy: ______________________________

Tên đầy đủ của chương trình học:_______________________________________

_______________________________________

Trình độ đào tạo: ○ Cử nhân

Thời gian bắt đầu học: _________________________________

CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng những thôngtin trên đây là hoàn toàn đầy đủ và chính xác.

KÝ TÊN:______________________________ NGÀY: ____________________

PHỤLỤC 6

THÔNGTIN LIÊN LẠC CỦA CÁC SINH VIÊN QUÉBEC ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Gửi: Vụ Hợp tác Quốc tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo

49 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Việt Nam

Fax: (84-4) 869-3243

Để đảm bảo việc thực hiện liên lạc với các sinh viên Québecđược cấp học bổng của Chính phủ Việt Nam những thông tin dưới đây được Bộ Giáodục và Đào tạo Việt Nam thu nhận trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác trong lĩnhvực giáo dục và đào tạo ký kết ngày 01/4/2004 giữa Chính phủ Cộng hoà xã hộichủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec về việc cấp học bổng của Việt Nam dànhcho sinh viên Québec.

NHẬN DẠNG

Họ và tên (ghi đúng như trong bản đăng ký nhập học):

_____________________________________________________________

Sinh ngày: ____________________________ Quốc tịch: _______________

ĐỊA CHỈ Ở QUÉBEC

Số nhà và phố: ________________________________

Thành phố: ________________________________________________

Bang, tỉnh, chi tiết khác: _____________________________________________

Nước: __________________ Mã số bưu điện: ________________________

Số điện thoại: ________________________

Email: ______________________________

ĐỊA CHỈ Ở VIỆT NAM

Số nhà, phố: ________________________________

Thành phố: ________________________________________________

Điện thoại: ________________________ Fax: _________________

Email: ______________________________

Nếu bạn không cung cấp địa chỉ cụ thể ở Việt Nam khi bạn điền mẫu hồ sơ này thì bạn phải gửi ngay cho Vụ hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo khi bạn đến ở tại địa chỉ trên.

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Tên cơ sở giáo dục và đào tạo: ____________________________________

Tên đầy đủ của chương trình đăng ký học:_______________________________

_______________________________________

Trình độ đào tạo: ○ Cử nhân

Thời gian bắt đầu: _________________________________

KÝ TÊN:______________________________ NGÀY: ____________________

PHỤLỤC 7

THÔNGTIN LIÊN LẠC CỦA SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC HƯỞNG HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ QUÉBEC

Gửi: Bộ Quan hệ Quốc tế

Tổng cục Chính sách

525 Boulevard René-LévesqueEst

Québec (Québec) G1R 5R9

Fax: (418) 649-2650

Để thực hiện chương trình liên lạc với các sinh viênnước ngoài được cấp học bổng của Chính phủ Québec, những thông tin dưới đâyđược Bộ Quan hệ Quốc tế thu nhận trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác trong lĩnhvực giáo dục và đào tạo ký kết ngày 01/4/2004 giữa Chính phủ Cộng hoà xã hộichủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec về việc cấp học bổng giảm học phí củaQuébec dành cho sinh viên Việt Nam.

NHẬN DẠNG

Họ và tên (ghi đúng như trong bản đăng ký nhập học):

_____________________________________________________________

Sinh ngày: ____________________________ Quốc tịch: _______________

ĐỊA CHỈ TRONG NƯỚC

Số nhà, phố: ________________________________

Thành phố: ________________________________________________

Bang, tỉnh, chi tiết khác: _____________________________________________

Đất nước: __________________ Mã số bưu điện: ________________________

Điện thoại: ________________________

Email: ______________________________

ĐỊA CHỈ Ở QUÉBEC

Số nhà, phố: ________________________________

Thành phố: ________________________________________________

Mã số bưu điện: _____________________________

Điện thoại: ________________________ Fax: _________________

Email: ______________________________

Nếu bạn không cung cấp địa chỉ cụ thể ở Québec khi bạn điền mẫu này, thì bạn sẽ phải gửi ngay cho Bộ Quan hệ Quốc tế khi bạn đến ở theo địa chỉ ghi ở trên.

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO XIN ĐƯỢC GIẢM HỌC PHÍ QUÉBEC

Tên cơ sở giảng dạy: ______________________________

Tên đầy đủ của chương trình học ghi đúng như trong bản đăng ký nhập học: __________________________________________________________________

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO:

Cao đẳng: ○ Kỹ thuật

Đại học: ○ Cử nhân ○ Thạc sĩ ○Tiến sĩ

Thời gian bắt đầu học: _________________________________

LUẬT QUÉBEC QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN ĐƯỢCTIẾP XÚC VỚI CÁC VĂN BẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC VÀ QUYỀN BẢO VỆ THÔNG TIN CÁNHÂN

Theo Điều 64 và 65 của Luật Québec quy định về quyền đượctiếp xúc với các văn bản của các tổ chức nhà nước và quyền bảo vệ thông tin cánhân (L.R.Q.,c.A-2.1), những thông tin cá nhân được thu nhận theo bản đăng kýnày là rất cần thiết cho việc tiến hành chương trình liên lạc với các sinh viênnước ngoài được cấp học bổng của Chính phủ Québec nhằm xây dựng một mạng lướiliên lạc giữa những sinh viên được cấp học bổng và Bộ Quan hệ Quốc tế để cungcấp cho họ những thông tin về Québec và, nếu cần, để giúp họ tham gia vào cáccuộc điều tra, các Ủy ban, các hội nghị hoặc các hoạt động hợp tác khác.

Theo Điều 53 Luật Québec quy định về quyền được tiếp xúc vớicác văn bản của các tổ chức nhà nước và quyền bảo vệ thông tin cá nhân, cácthông tin cá nhân thu nhận được theo bản đăng ký này sẽ được Bộ Quan hệ Quốc tếxử lý bí mật.

Những người của Bộ Quan hệ Quốc tế sẽ được biết những thôngtin này là các nhà quản lý, chuyên môn, thư ký của ban phụ trách việc tiến hànhChương trình liên lạc các sinh viên nước ngoài được cấp học bổng của Chính phủQuébec.

Bạn có thể có được các thông tin cá nhân liên quan đến bạnđược Bộ Quan hệ Quốc tế lưu giữ và, nếu cần, bạn có thể đề nghị đính chính bằngcách gửi đến họ một bản đăng ký có các thông tin mới nhất.

Bản đăng ký này không có tính chất bắt buộc, nhưng nếu bạntừ chối điền vào bản đăng ký này, thì Bộ Quan hệ Quốc tế sẽ không thể liên lạcđược với bạn.

Mọi sự từ chối điền vào bản đăng ký này đều không ảnh hưởnggì đến việc xét tuyển hồ sơ thí sinh xin học bổng giảm học phí của Chính phủQuébec dành cho sinh viên nước ngoài của bạn.

KÝ TÊN: _________________________ NGÀY: _______________