BỘ NGOẠI GIAO

*******


Số: 27/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2004

Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luých-xăm-bua về việcthành lập Văn phòng hợp tác phát triển Luých-xăm-bua tại Hà Nội có hiệu lực từngày 02 tháng 12 năm 2003./.

 TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Anh

THỎA THUẬN

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI CÔNG QUỐC LUÝCH-XĂM-BUA VỀ VIỆC THÀNH LẬPVĂN PHÒNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN LUÝCH-XĂM-BUA TẠI HÀ NỘI

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luých-xăm-bua.

Với lòng mong muốn tăng cường vàthắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp sẵn có giữa hai nước.

Trên cơ sở Hiệp định hợp tác giữaChính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốcLuých-xăm-bua ký ngày 24 tháng 9 năm 2002 tại Luých-xăm-bua.

Chia sẻ niềm tin sâu sắc rằng sựphát triển quan hệ hai nước trên lĩnh vực hợp tác phát triển sẽ góp phần vàoviệc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Đã nhất trí thỏa thuận như sau:

Điều 1. Chính phủ Đại Công quốcLuých-xăm-bua thành lập Văn phòng Hợp tác phát triển Luých-xăm-bua tại Hà Nội(sau đây gọi là Văn phòng). Văn phòng là một bộ phận trực thuộc của Đại sứ quánĐại Công quốc Luých-xăm-bua tại Việt Nam, người đứng đầu Đại sứ quán thường trútại Bắc Kinh. Mọi hoạt động của Văn phòng chịu sự điều chỉnh của các quy chếhiện hành của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với các cơ quan đại diệnngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và phù hợp với Công ước Viên 1961 về quan hệngoại giao.

Điều 2. Văn phòng có chức năng tổng quát làtăng cường hiệu quả và tính rõ ràng của sự hợp tác phát triển Luých-xăm-bua tạiViệt Nam. Nhằm mục đích này, Văn phòng tạo thuận lợi cho việc xác định và theodõi các hoạt động hợp tác phát triển Việt Nam, nhất là các hoạt động của Cơquan thực hiện các dự án hợp tác phát triển Lux-Development. Cụ thể, Văn phòngsẽ phải:

- Đảm nhận việc tăng cường tiếp xúcvới Chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ chức và cơ quan liên quan khác,cả song phương và đa phương.

- Theo dõi tình hình chính trị, kinhtế, xã hội của Việt Nam, nhất là dưới góc độ liên quan đến hợp tác phát triển.

- Phân tích và xem xét các chươngtrình phát triển tổng quát, chuyên ngành và theo vùng địa lý.

Đưa ra các đề xuất về chiến lượccũng như các ý tưởng hợp tác.

- Chuẩn bị việc xác định các chươngtrình và dự án hợp tác mới, nhất là thông qua việc phân tích và xem xét các đềnghị do các cơ quan nêu ra.

- Theo dõi các chương trình và dự ánhợp tác đang được triển khai.

- Khi cần thiết tạo thuận lợi choviệc tiếp xúc giữa Lux-Development và các chủ thể có chức năng.

- Giúp chuẩn bị các chuyến thăm Việt Nam của các quan chức và các phái đoàn kinh tế Luých-xăm-bua.

- Khi vắng mặt Đại sứ Luých-xăm-bua,người đứng đầu Văn phòng có thể tiến hành các thủ tục chính thức tại các cơquan Việt Nam và duy trì liên lạc thường xuyên với các cơ quan Việt Nam nhằmgóp phần vào việc tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam và Đại Công quốc Luých-xăm-bua.

Điều 3. Người đứng đầu, các viên chức ngoạigiao và nhân viên hành chính kỹ thuật của Văn phòng do Chính phủ Đại Công quốcLuých-xăm-bua cử và được Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấpthuận sẽ được hưởng quy chế ngoại giao và các quyền ưu đãi và miễn trừ theo quyđịnh của Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao và pháp luật hiện hành củaViệt Nam. Trụ sở của Văn phòng tại Hà Nội được phép treo cờ và quốc huy của ĐạiCông quốc Luých-xăm-bua.

Điều 4. Văn phòng có con dấu riêng. Nộidung được khắc trên con dấu là: “Đại Sứ quán Đại Công quốc Luých-xăm-bua tạiViệt Nam – Văn phòng Hợp tác phát triển”. Con dấu của Văn phòng được sử dụngtrong tất cả các văn bản của Văn phòng, kể cả các văn bản ngoại giao.

Làm tại Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm2003, thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Pháp. Hai văn bản đều cógiá trị như nhau.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ ĐẠI CÔNG QUỐC LUÝCH-XĂM-BUA
Mare Ungeheuer

 THAY MẶT CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Lê Công Phụng