Nội dung tình huống:

Tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở hai công ty, công ty thứ nhất tôi đóng từ năm 2014 đến tháng 2/2018. Sau đó nghỉ việc và đến tháng 7/2018 tiếp tục đóng bảo hiểm ở công ty thứ 2; đóng liên tục đến bây giờ. Ngày 30/12/2018 tôi dự kiến sinh con, và tôi dự định đóng bảo hiểm tháng 12 rồi sẽ nghỉ sinh. Vậy trong trường hợp này, tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không? Và nếu có thì tôi được hưởng những khoản tiền gì, biết rằng lương đóng bảo hiểm của tôi hiện nay là 4.258.600 đồng? Tôi xin cảm ơn Luật sư?

Nội dung tư vấn

(Dựa theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1, Điều kiện được hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Lao động nữ sinh con để được hưởng thai sản cần phải đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 là:

Phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp, người lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Thời gian đóng này được tính bằng hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1: nếu lao động nữ sinh con từ ngày 15 của tháng trở về trước thì tháng sinh con không tính vào thời hạn 12 tháng trước khi sinh con;

Trường hợp 2: nếu như lao động nữ sinh con sau ngày 15 của tháng và tháng đó không đóng bảo hiểm thì tháng sinh con không tính vào thời hạn 12 tháng trước khi sinh con, trường hợp tháng sinh con có tham gia bảo hiểm thì tháng sinh con được tính vào thời hạn 12 tháng trước sinh.

>> Xem thêm:  Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2022 và Cách tính lương hàng tháng tại doanh nghiệp như thế nào?

Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn dự kiến sinh vào ngày 30/12/2018 thì điều kiện bắt buộc là bạn phải đóng bảo hiểm tối thiểu 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước ngày 30/12/2018 thì mới được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Dựa trên nguyên tắc xác định 12 tháng trước sinh thì với trường hợp của bạn, như đã trao đổi bạn sinh 30/12/2018 và bạn dự định đóng bảo hiểm xã hội hết tháng 12/2018 vì vậy thời gian 12 tháng trước sinh được tính từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018. Trong thời gian này phải có ít nhất là 6 tháng đóng bảo hiểm; theo như kê khai ở đây bạn đóng được 8 tháng (tháng 1,2; từ tháng 7 đến tháng 12)

Đối chiếu theo quy định về điều kiện hưởng là đóng bảo hiểm tối thiểu 6 tháng thì bạn đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con.

*Lưu ý: Luật bảo hiểm xã hội chỉ quy định rằng thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu là 6 tháng và không yêu cầu tính liên tục, có nghĩa: thời gian đóng bảo hiểm 6 tháng không bắt buộc phải đóng liên tục.

2, Chế độ thai sản khi sinh con

Khi đáp ứng đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì lao động nữ sinh con sẽ được hưởng các chế độ sau: trợ cấp một lần khi sinh, trợ cấp thai sản; cụ thể như sau:

* Trợ cấp thai sản

Thời gian lao động nữ sinh con nghỉ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 là 6 tháng. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng trợ cấp thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản/ một tháng.

Bạn đóng bảo hiểm từ khi tham gia ở công ty thứ hai là 4.258.600 đồng; theo quy định này thì trợ cấp thai sản của bạn được tính như sau:

Mức hưởng 1 tháng = (6 x 4.258.600) / 6 = 4.258.600 đồng

>> Xem thêm:  Quy định mức lương tối thiểu vùng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2022

  • Mức hưởng 6 tháng = 4.258.600 x 6 = 25.551.600 đồng

Theo quy định thời gian nghỉ thai sản người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

* Trợ cấp một lần khi sinh

Lao động nữ sinh con ngoài chế độ trợ cấp thai sản còn được bảo hiểm hỗ trợ thêm khoản trợ cấp khi sinh con.

Mức trợ cấp được tính bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng mà lao động nữ sinh con. Tháng 12/2018 mức lương cơ sở được quy định là 1.390.000 đồng, mức trợ cấp khi sinh bạn được nhận được tính như sau:

Trợ cấp khi sinh = 1.390.000 x 2 = 2.780.000 đồng

Như vậy tổng số tiền bạn nhận được khi hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con = 25.551.600 + 2.780.000 = 28.331.600 đồng

Để hưởng khoản tiền trợ cấp trên, căn cứ theo quy định pháp luật bạn phải thực hiện việc nộp cho công ty quản lý bản sao giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con (nộp trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc ) để công ty hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Minh Khuê với câu hỏi của khách hàng. Mọi khó khăn, vướng mắc của khách hàng cần được tư vấn kịp thời, hãy gọi 1900.6162

Trân trọng cảm ơn!

Trần Nguyệt- Bộ phận hỗ trợ khách hàng công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đóng bảo hiểm xã hội?