Tháng 7 và tháng 8/2013 tôi đang trong thời gian thử việc nên không được đóng bảo hiểm xã hội.Tháng 09/2013 tôi tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội. Ngày 02/02/2014 tôi sinh con. Trong trường hợp của tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Xin cảm ơn!

Người gửi: Hoài

>> Luật sư tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến (24/7) gọi số : 1900.6162

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội năm 2006

Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Như vậy không cần đóng liên tục chỉ cần đóng đủ 6 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh là có thể được hưởng chế độ thi sản. 12 tháng trước khi bạn sinh con là từ 2/2/2013 - 2/2/2014. Trong khoảng thời gian này bạn đã tham gia bảo hiểm 10/12 tháng nên bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại