Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp của công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Kính chào bạn N.T.K.H, rất hân hạnh được trả lời câu hỏi của bạn.

Theo như thông tin của bạn thì có lẽ bạn chắc chắn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định số 100/2012/NĐ-CP.

Điều 20 Nghị định 127/2008/NĐ-CP Về thời điểm hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì "Người lao động khi có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ ngày thứ 16 kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động". Trong trường hợp của bạn, bạn đã đăng ký thất nghiệp vào ngày 26/2/2015, theo quy định của pháp luật thì bạn sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 11/3/2015. 

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và tổng thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật BHXH. 

Khoản 2 Điều 82 quy định như sau:

"Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

>> Xem thêm:  Thời hạn báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc ?

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên". 

Để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp bạn phải nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan lao động. Cơ quan lao động có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Bạn còn có quyền khiếu nại quyết định, hành vi về bảo hiểm thất nghiệp trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Xử lý người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật