1. Thời gian được xóa án tích đối với người bị kết án tù treo là bao lâu ?

Thưa luật sư, xin luật sư cho cháu hỏi. Bạn cháu bị tòa tuyên án 9 tháng tù treo và 12 tháng thử thách. Thời gian bắt đầu từ 10/11/2016. Thì bao lâu có thể xóa được án tích ạ ?
Cảm ơn.

Thời gian được xóa án tích đối với người bị kết án tù treo là bao lâu ?

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự về xóa án tích, gọi: 1900.6162

Luật sư trả lời:

Điều kiện xóa án tích được Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định như sau:

Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án...

Căn cứ quy định trên, thì thời gian xóa án tích của bạn sẽ bắt đầu tính từ khi chấp hành xong thời gian thử thách của án treo và sau 01 năm không thực hiện hành vi phạm tội mới. Bạn bắt đầu thời gian thử thách là ngày 10/11/2016 tức là đến 10/11/2016 là hết thời gian thử thách án treo; theo quy định bạn sẽ phải đợi thêm 1 năm nữa. Có nghĩa phải đến thời điểm ngày 10/11/2018 bạn mới có thể được xóa án tích.

Hiện nay, thực hiện theo quy định của Bộ luật hình sự mới thì Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Sở Tư pháp) có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện xóa án tích; vì thế khi đủ điều kiện bạn có thể đến Sở tư pháp nơi thường trú để kiểm tra tình trạng xóa án tích.

>> Tham khảo ngay: Mẫu đơn xin xóa án tích mới nhất và Tư vấn lập hồ sơ đăng ký xóa án tích

>> Xem thêm:  Đã xóa án tích liệu có được coi là vẫn còn tiền án, tiền sự không?

2. Thời gian xóa án tích được tính như thế nào ?

Thưa luật sư, tôi bị toàn tuyên án 2 năm tù giam vì tội trộm cấp tài sản thì khi nào tôi được xóa án tích ạ?
Công ty luật Minh Khuê xin tư vấn thời gian xóa án tích như sau:

Trả lời:

Do bạn chưa cung cấp thông tin đầy đủ về tội mình đã phạm phải nên sẽ có hai trường hợp đó là bạn sẽ được đương nhiên xóa án tích hoặc được xóa án tích theo quyết định của Tòa án, bạn có thể dựa trên các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 như sau:

TH1 : Đương nhiên xóa án tích theo quy định của Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015

TH2 : Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

Điều 71. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

1. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án.

2. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 03 năm trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 05 năm;

b) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

c) 07 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a khoản này thì thời hạn được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm mới được xin xóa án tích.

Hồ sơ xóa án tích gồm:

Khi người bị kết án đương nhiên xóa án tích, nếu cần cấp giấy chứng nhận xóa án tích thì làm đơn ( mẫu) kèm các tài liệu như giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam nơi thụ hình án cấp; giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khoản bồi thường, án phí, tiền phạt; giấy chứng nhận không phạm tội mới do Công an Quận, Huyện nơi người bị kết án thường trú cấp (theo mẫu quy định của ngành Công an), bản sao hộ khẩu; bản sao chứng minh nhân dân.

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt, ngoài các lọai tài liệu như trên, phải có văn bản đề nghị của chính quyền, cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án thường trú, công tác.

>> Xem thêm: Hướng dẫn trình tự, thủ tục xóa án tích?

>> Xem thêm:  Buôn bán động vật hoang dã bị xử lý như thế nào ?

3. Quy định của pháp luật về thời gian xóa án tích ?

Luật Minh Khuê tư vấn quy định của pháp luật về thời hạn xóa án tích và các vấn đề pháp lý liên quan.

Trả lời:

Căn cứ vào các điều 70,71, 72, 73 của Bộ luật hình sự năm 2015 có quy định các trường hợp được xóa án tích thì yếu tố quan trọng đó là phải căn cứ vào loại tội mà Tòa kết luận và trong thời gian chưa được xóa án tích có hay không phạm tội mới.

1. Đương nhiên được xóa án tích

1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

2. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

1. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án.

2. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 03 năm trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 05 năm;

b) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

c) 07 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a khoản này thì thời hạn được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm mới được xin xóa án tích.

Lưu ý: Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu phải chờ một năm sau mới được xin xóa án tích; nếu bị Tòa án bác đơn lần thứ hai trở đi thì phải sau hai năm mới được xin xóa án tích.

3. Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt

Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.

4. Hồ sơ xóa án tích gồm:
Khi người bị kết án đương nhiên xóa án tích, nếu cần cấp giấy chứng nhận xóa án tích thì làm đơn (Mẫu), kèm các tài liệu như giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam nơi thụ hình án cấp; giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khỏan bồi thường, án phí, tiền phạt; giấy chứng nhận không phạm tội mới do Công an Quận, Huyện nơi người bị kết án thường trú cấp (theo mẫu quy định của ngành Công an), bản sao hộ khẩu; bản sao chứng minh nhân dân.
Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt, ngoài các lọai tài liệu như trên, phải có văn bản đề nghị của chính quyền, cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án thường trú, công tác.
5. Thẩm quyền xét đơn xin xóa án tích:
- Tòa án đã xét xử sơ thẩm là Tòa án có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận xóa án tích, hoặc ra Quyết định xóa án tích.
- Người xin xóa án tích nộp hồ sơ xin xóa án tích tại Tòa án đã xét xử sơ thẩm (có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện).

- Người xin xóa án tích không phải nộp bất cứ khoản tiền lệ phí Tòa án nào (trừ trường hợp xin sao quyết định xóa án tích hoặc giấy chứng nhận xóa án tích).

Xin chào luật sư em cho em hỏi bạn em bán thuốc lá lậu số lượng có 32 cây nhưng đã bị bắt và lập biên bản vậy tới khi nào bạn em mới được xoá án tích xin luật sư cho em biết em cảm ơn luật sư

>> Để biết bao lâu mới được xóa án tích thì cần căn cứ vào loại tội mà bạn anh bị xử phạt. Nếu từ khi chấp hành xong bản án (về hình phạt và các khoản tiền án phí, tiền phạt hoặc khoản tiền bồi thường dân sự khác) hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành án, bạn anh không phạm tội mới trong thời hạn sau:

· Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù cho hưởng án treo;

· Ba năm trong trường hợp phạt tù đến ba năm;

· Năm năm trong trường hợp phạt tù trên ba năm đến mười lăm năm;

· Bảy năm trong trường hợp phạt tù trên mười lăm năm.

Thì bạn anh sẽ được xóa án tích.

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi bị án giao thông, toà tuyên 30 tháng,trong 24 tháng 6 ngày, được đặc xá vào ngày 31/8/2016. Vậy tôi đủ thơi gian xóa án tích chưa? Nếu chưa đủ thời gian thì khi nào tôi đủ thời gian xóa án tích? Xin chân thành cảm ơn.

Bạn chịu án tù 24 tháng 6 ngày nên căn cứ quy định của Bộ Luật Hình sự 2015 thì sau ba năm kể từ ngày chấp hành xong án phạt bạn sẽ được xóa án tích nếu không phạm tội mới. Trường hợp bạn có những tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức bạn công tác hoặc chính quyền địa phương nơi bạn thường trú đề nghị thì có thể được Tòa án xóa án tích nếu người đó đã đảm bảo ít nhất một phần ba thời hạn quy định. Bạn chấp hành xong hình phạt tù là 31/8/2016 thì sau 3 năm kể từ thời hạn trên bạn sẽ được xóa án tích.

Thưa luật sư, xin hỏi: Năm 2006, Ông H.T.T bị toà tuyên án tù 15 năm vì tội mại dâm, đến năm 2016 ông được ân xá giảm án 5 năm 2 tháng và được ra tù; Ông đã chấp hành xong tất cả các quyết định của bản án của toà quy định. Vậy thời hạn xoá án tích của ông được tính từ điểm nào?

Trường hợp này, hình phạt tù với ông A có thời gian là 15 năm, được giảm án còn 9 năm 10 tháng nên trường hợp của ông A, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, trong thời hạn 5 năm ông A không phạm thêm tội mới thì sẽ được xóa án tích.

Thưa luật sư, xin hỏi: em bị toàn án xử 30 tháng tù giam em chấp hành án 25 tháng thì được ra trại ngày 08- 02 - 2016. Tiền án phí em đã nôp đầy đủ. Em hỏi đến bao giờ em được xóa án tích ạ?

Hình phạt tù đối với bạn có thời hạn là 30 tháng. Thời điểm để xác định thời gian xóa án tích là sau 3 năm kể từ thời điểm bạn chấp hành xong hình phạt tù, hoàn thánh các nghĩa vụ tài chính và không phạm tội mới.

Thưa luật sư, xin hỏi: Năm 2014 tôi bị Tòa án tỉnh tuyên về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và phạt tù 2 năm nhưng cho hưởng án treo, đến nay đã được xóa án tích, vậy theo quy định của điều lệ đảng, tôi có được kết nạp đảng lại không? Mong luật sư giải thích dùm, bản thân cám ơn nhiều.

Ngày 01/11/2011 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quy định thi hành điều lệ Đảng:

“Điều 4: Về kết nạp lại người vào Đảng

9.1- Người được xét kết nạp lại vào Đảng phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng.

b) Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự ở mức ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xoá án tích), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định.

c) Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng.

9.2- Đối tượng không xem xét kết nạp lại.

Không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do: Vi phạm lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định của Bộ Chính trị; tự bỏ sinh hoạt đảng; làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn); gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng; bị phạt tù vì tội tham nhũng; bị án hình sự từ mức nghiêm trọng trở lên.

9.3- Chỉ kết nạp lại một lần.

9.4- Những đảng viên được kết nạp lại phải trải qua thời gian dự bị”.

Với hình phạt án treo có thời hạn 2 năm là hình phạt với tội ít nghiêm trọng nên sau khi được xóa án tích 60 tháng thì bạn mới có đủ điều kiện để xin kết nạp Đảng lại. Thời hạn xóa án tích là 3 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt và không phạm tội mới. Như vậy, 8 năm sau khi chấp hành xong hình phạt, bạn có thể xin kết nạp lại vào Đảng.

>> Tham khảo ngay: Thủ tục đương nhiên xóa án tích theo quy định mới nhất hiện nay ?

>> Xem thêm:  Sau khi xóa án tính có được kết nạp đảng hoặc trở thành công chức không?

4. Thời gian xóa án tích với tội cướp tài sản là bao nhiêu lâu?

Thưa luật sư, xin cho em hỏi: em bị bắt năm 2011 về tội cướp tài sản và bị phạt 8 năm 6 tháng tù giam. Đến 2 tháng 9 năm 2015 em được đặc xá. Vậy em mất bao nhiêu lâu để được xóa án tích theo quy định bây giờ ?
Cảm ơn luật sư.

Luật sư trả lời:

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định về điều kiện xóa án tích như sau:

Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp của bạn, giả sử bạn đã nộp tiền án phí và không có biện pháp phạt bổ sung thì thời điểm bạn chấp hành án xong là 2/9/2015, theo quy định trên thì thời gian mà bạn cần đáp ứng là 3 năm kể từ ngày 2/9/2015. Vì thế để xét chính xác thời điểm thì đến ngày 2/9/2018 bạn được xác định là đã được xóa án tích.

5. Cách tính thời gian xóa án tích như thế nào ?

>> Xem thêm:  Tư vấn quy định pháp luật về lý lịch tư pháp cá nhân ?

Xin luật sư cho tôi hỏi: tôi bị kết án 3 năm tù treo, thời gian thử thách là 2 năm, vậy khi nào tôi được xóa án tích? Tôi xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn luật Hình sự trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại các Điều 70, 71, 72, 73 Bộ luật dân sự năm 2015 người được xóa án tích coi như chưa bị kết án và được Tòa án cấp giấy chứng nhận hoặc ra Quyết định xóa án tích

Như vậy, sau một năm khi chấp hành xong án treo và thời gian thử thách bạn không phạm thêm bất ký tội mới nào sau một năm thì bạn đương nhiên xóa án tích. Nếu bạn muốn nhận quyết định thì bạn làm hồ sơ thủ tục như sau:

Hồ sơ xóa án tích gồm:

Khi người bị kết án đương nhiên xóa án tích, nếu cần cấp giấy chứng nhận xóa án tích thì làm đơn, kèm các tài liệu như giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam nơi thụ hình án cấp; giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khỏan bồi thường, án phí, tiền phạt; giấy chứng nhận không phạm tội mới do Công an Quận, Huyện nơi người bị kết án thường trú cấp (theo mẫu quy định của ngành Công an), bản sao hộ khẩu; bản sao chứng minh nhân dân.

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt, ngoài các lọai tài liệu như trên, phải có văn bản đề nghị của chính quyền, cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án thường trú, công tác.

Thẩm quyền xét đơn xin xóa án tích:

- Tòa án đã xét xử sơ thẩm là Tòa án có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận xóa án tích, hoặc ra Quyết định xóa án tích.

-Người xin xóa án tích nộp hồ sơ xin xóa án tích tại Tòa án đã xét xử sơ thẩm (có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện).

- Người xin xóa án tích không phải nộp bất cứ khoản tiền lệ phí Tòa án nào (trừ trường hợp xin sao quyết định xóa án tích hoặc giấy chứng nhận xóa án tích).

>> Bài viết tham khảo thêm: Tư vấn về thủ tục kết nạp Đảng sau khi xóa án tích?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Hôn nhân gia đình - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Điều kiện kết hôn với người trong lực lượng Công an nhân dân?