Vậy, trong thời gian 45 ngày đó mà người lao động bị ốm phải điều trị tại bệnh viện, thì thời gian đó có được tính vào thời gian thông báo không ? quy định tại đâu?

Trân trọng cảm ơn Luật sư,

Người hỏi: Ngân Nguyễn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Tư vấn đơn phương chấm dứt hợp đông lao động ?

Tư vấn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi. Câu hỏi của bạn được chúng tôi trả lời như sau:

 Đúng như bạn đã tìm hiểu, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì người lao động có nghĩa vụ phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày, quy định tại Khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động 2012:

"3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này."

Điều 156 Bộ luật lao động 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai thì thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động tùy thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định, cụ thể: 

"Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định."

Theo quy định trên, thời gian báo trước là "45 ngày" mà không phải quy định là "45 ngày làm việc" hay "45 ngày trừ trường hợp bất khả kháng" cho nên trong thời gian 45 ngày đó mà người lao động bị ốm phải điều trị tại bệnh viện thì thời gian đó vẫn  được tính vào thời gian thông báo.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh KHuê