Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty luật Minh Khuê,chúng tôi đưa ra giải đáp cho bạn như sau :

1.Cơ sở pháp lý :

- Luật bảo hiểm xã hội 2006 (văn bản thay thế: Luật bảo hiểm xã hội năm 2014)

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại điều 22 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định: Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng trợ cấp ốm đau khi: Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế (trừ trường hợp tự hủy hoại sức khỏe do say rượu hoặc sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác).

Điều 23. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

"1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng ba mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; bốn mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; sáu mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên

2. Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

a) Tối đa không quá một trăm tám mươi ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

b) Hết thời hạn một trăm tám mươi ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn".

Điều 25. Mức hưởng chế độ ốm đau

"1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 23 và Điều 24 của Luật này thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc".

Trường hợp của bạn là làm việc trong điều kiện bình thường và đóng bảo hiểm được 23 năm, như vậy bạn được nghỉ 40 ngày theo quy định của pháp luật. Và trong thời gian nghỉ thì được hưởng bằng 75% tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trong trường hợp bạn bị mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do bộ y tế ban hành thì được hưởng chế độ như sau: không được nghỉ quá 180 ngày trên một năm tính cả ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hàng tuần. Nếu hết hạn 180 ngày mà vẫn phải điều trị thì được hưởng chế độ ốm đau nhưng ở mức thấp hơn.

Trong trường hợp này bạn sẽ được hưởng mứcnhư sau:

- Bằng 65% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ ba mươi năm trở lên;

>> Xem thêm:  Hỏi đáp về luật lao động khi bị điều chuyển công việc không đúng chuyên môn ?

- Bằng 55% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm;

- Bằng 45% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm.

Trong trường hợp sau thời gian nghỉ chế độ ốm đau mà sức khỏe vẫn còn yếu thì theo Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 có quy định như sau:

Điều 26. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau

"1. Người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 23 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.

2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung".

Bạn có thể được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ năm đến 10 ngày trong một năm, và được hưởng 25% mức lương tối thiểu chung khi nghỉ dưỡng sức phục hồi tại gia đình. Như vậy đơn vị làm việc của bạn yêu cầu bạn làm đơn nghỉ không lương sau một tháng là không đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Thời gian nghỉ điều trị bệnh của công chức ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp Luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quyết định sai luật mà cấp trên vẫn thực hiện thì cấp dưới có liên đới chịu trách nhiệm không?