1. Thời gian thử việc có được nghỉ phép năm không ?

Kính gửi công ty Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong nhận được sự tư vấn từ luật sư. Tôi đã ký hợp đồng thử việc với công ty là 2 tháng, hiện tại tôi làm việc đã được gần 1 tháng. Và tôi đang có việc cần giải quyết nên muốn xin nghỉ vào ngày phép năm nhưng công ty không đồng ý. Vậy luật sư cho tôi hỏi là thử việc có được nghỉ phép năm không ?
Tôi xin cảm ơn luật sư!

Thời gian thử việc có được nghỉ phép năm không ?

Luật sư tư vấn chế độ nghỉ phép năm trực tuyến, gọi ngay: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

1.1 Thử việc thì có được quyền nghỉ phép năm?

Khoản 2, điều 14 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: "Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền"

Điều 7 Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định: " Số ngày nghỉ hằng năm theo Khoản 2 Điều 114 của Bộ luật lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị."

Điều 6 Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định:

Điều 6. Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm
.....
2. Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động.
......

1.2 Tính ngày nghỉ phép năm cho người lao động làm không đủ năm?

Theo căn cứ trên thì để xác định bạn có được nghỉ phép năm tại thời điểm này hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận trong hợp đồng thử việc và quy định của công ty sau khi đã lấy ý kiến của người lao động. Xảy ra 2 trường hợp như sau:

- Trường hợp 1: Trong hợp đồng thử việc hai bên không thỏa thuận và công ty không quy định hoặc có thỏa thuận là mỗi tháng nghỉ 1 ngày thì bạn có quyền thỏa thuận với bên phía công ty về việc bạn sẽ sử dụng ngày nghỉ phép năm vào thời gian này.

- Trường hợp 2: Hợp đồng có thỏa thuận hoặc công ty có quy định về thời gian nghỉ phép năm. Ví dụ: sẽ gộp 3 tháng nghỉ 3 ngày hoặc gộp 1 năm nghỉ 1 lần là 12 ngày thì bạn sẽ phải tuân theo hợp đồng và quy định của công ty.

Nếu trong trường hợp, hết thời gian thử việc 2 mà bạn không tiếp tục làm việc tại công ty đó nữa mà bạn chưa sử dụng ngày nghỉ phép năm thì thời gian bạn chưa nghỉ phép năm sẽ được thanh toán bằng tiền.

Số tiền = Ngày nghỉ phép năm x (Tiền lương/số ngày công)

Trong đó: Ngày nghỉ phép năm trong trường hợp làm việc ít hơn 12 tháng = (Số ngày nghỉ theo quy định + thâm niên(nếu có)) / 12 tháng x số tháng làm việc thực tế trong năm

2. Lao động nghỉ phép năm có phải trả lương không?

Thưa luật sư. Em xin trợ giúp cho em vấn đề công ty trả thiếu lương vì em xin nghỉ. Em làm cho công ty em từ tháng 7 năm 2016 đến hết tháng 4 năm 2017. Em viết đơn xin nghỉ đã được giám đốc bộ phần trưởng phòng và các bên ký từ ngày 15. 4. 2017.

Em làm hết ngày 27, ngày 28 em xin nghỉ ngày pháp hàng năm của tháng 4. Ngày 29. 4 nghỉ bù chủ nhật do vừa rồi ngày lễ 30 tháng 4 và nùng 1 tháng 5 trùng vào ngày chủ nhật nghỉ phép năm em đã được trưởng phòng ký chấp nhận. Nhưng sau khi nhận lương thì em bị thiếu 1 ngày công. Em có hỏi bên nhân sự thì được thông báo rằng do em bị trừ nghỉ việc riêng. Họ bảo em vẫn có phép năm nhưng vì nghỉ việc họ đánh vào việc riêng. Em xin hỏi bên công ty làm thế có đúng với luật khộng ạ?

Xin chân thành cảm ơn.

- H

Lao động nghỉ phép năm có phải trả lương không?

Luật sư tư vấn chế độ nghỉ phép năm trực tuyến, gọi ngay: 1900.6162

Luật sư trả lời:

2.1 Công ty có được tự quyết định lịch ngày nghỉ hằng năm?

Quy định về ngày nghỉ phép hàng năm theo Bộ luật Lao động năm 2012 thì ngày nghỉ hàng năm được áp dụng với người lao động có thời gian làm việc từ đủ 12 tháng cho 1 người sử dụng lao động, thời điểm nghỉ do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến của người lao động. Do bạn chưa cung cấp rõ thông tin nên chúng tôi xin chia ra thành 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu bạn nghỉ ngày 28/04/2018 theo đúng quy định về ngày nghỉ hàng năm của công ty, bạn cũng đã thông báo cho người quản lý trực tiếp mình và nêu rõ việc xin nghỉ ngày 28 tháng 4 là ngày nghỉ hàng năm của bạn thì bạn được hưởng lương trong ngày này theo quy định của pháp luật.

Trường hợp 2 : Nếu bạn có mong muốn nghỉ hàng năm nhưng nghỉ không đúng theo quy định nghỉ hàng năm của công ty thì bạn phải xác định rõ người trưởng phòng có quyền quyết định thông qua việc nghỉ này hay không, nếu có thì bạn được hưởng tiền nghỉ phép hàng năm theo quy định, nếu người trưởng phòng không có đủ thẩm quyền quyết định việc nghỉ của bạn thì việc nghỉ này cũng không phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, nếu công ty coi ngày 28 tháng 4 là ngày nghỉ việc riêng của bạn thì khi thanh lý hợp đồng lao động công ty phải của nghĩa vụ chi trả tiền nghỉ phép năm mà bạn chưa hưởng trong thời gian làm việc tại công ty.

Đồng thời, tại Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định như sau:

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

 • 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
 • 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;
 • 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

2.2 Mức hưởng tiền phép năm được quy định

Khoản 2 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Bộ luật lao động 2012 quy định về tiền lương làm căn cứ để trả ngày nghỉ hằng năm cho người lao động như sau:Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc; ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề, chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương.

Vậy bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn nêu trên để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

3. Tư vấn về việc nghỉ hàng tuần, nghỉ phép năm của người lao động ?

Thưa luật sư: xin tư vấn giúp tôi vấn đề về việc nghỉ phép năm nghỉ, nghỉ bù và nghỉ việc riêng tại nơi tôi làm việc. Tôi làm việc tại nhà sách, thời gian làm việc từ 7h30 cho đến 2h45 và từ 2h30 tới 9h45 hàng ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Phép được nghỉ là 12 ngày phép cho 1 năm.
Vậy trong 12 tháng làm việc đó tôi có còn được nghỉ bù gì không ? vì ngày lễ tôi vẫn phải làm việc bình thường, theo tôi biết là doanh nghiệp phải cho nhân viên mình được nghỉ bù hoặc sắp xếp cho nghỉ ca hàng tuần phải không ?
Tôi xin cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

3.1 Nghỉ hằng tuần theo quy định của Luật?

Căn cứ theo quy định của Điều 110 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 về nghỉ hằng tuần, ngày nghỉ lễ, và nghỉ phép năm có quy định cụ thể như sau.

Về nghỉ hằng tuần:

 • Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.
 • Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Như vậy công ty phải sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho nhân viên đảm bảo ít nhất 4 ngày/1 tháng và được ghi vào nội quy lao động.

3.2 Về nghỉ lễ, tết:

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

 • Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
 • Tết âm lịch 05 ngày
 • Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
 • Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
 • Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);
 • Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Theo đó vào những ngày nghỉ lễ trên thì bạn sẽ được nghỉ việc trường hợp mà bạn đi làm thêm vào những ngày này thì mức lương mà bạn được hưởng trong những ngày này là bằng 300% mức tiền lương của ngày làm việc bình thường.

3.3 Về ngày nghỉ hàng năm.

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

 • 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
 • 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;
 • 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

=> Theo đó bạn có thể căn cứ vào quy định trên để xác định số ngày mình được nghỉ phép trong một năm, ngoài ra thì số ngày nghỉ còn được tăng thêm theo thâm niên làm việc như sau:

3.4 Về ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày. Về thời gian nghỉ phép năm thì bạn và người sử dung lao động có thể thỏa thuận với nhau về thời gian nghỉ, hai bên cũng có thể thỏa thuận nghỉ gộp vào một lần, nhưng tối đa là không quá 3 năm một lần.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Nghỉ việc riêng trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ xử lý thế nào?

4. Công ty có được giữ lại tiền phép năm khi người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật ?

Thưa luật sư, luật sư giúp em được không ạ: em đã làm việc tại công ty bảo vệ yuki từ năm 2016 đến nay được hơn hai năm rồi ạ. Nay em xin nghỉ và có viết đơn đầy đủ trước 30 ngày và công ty đã đồng ý.
Vậy khi em nghỉ cty có được giữ lại tiền phép năm 2017 của em lại không ạ. Và nếu được phép giữ tiền phép của em thì được giữ trong thời gian bao lâu ạ.
Bởi vì em thấy mấy anh ở cty bảo là sẽ bảo luu tiền phép của em 3 năm ạ em ?
Mong luật sư minh khuê giúp đỡ em với ạ.

Công ty có được giữ lại tiền phép năm khi người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật ?

Luật sư tư vấn chế độ nghỉ phép năm trực tuyến, gọi ngay: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

4.1 Về việc chấm dứt hợp đồng lao động?

Theo thông tin bạn cung cấp, người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ là một trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 9 Điều 36 Bộ Luật Lao động năm 2012: " Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật này"

Mà theo quy định tại Điều 47 Bộ Luật lao động 2012, khi hợp đồng lao động chấm dứt, người sử dụng lao động có trách nhiệm: trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Như vậy, tiền phép năm cũng là một trong các khoản được coi là "quyền lợi" mà người lao động được hưởng, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm chi trả cho bạn trong thời hạn 07 ngày làm việc. Nếu có khó khăn hoặc vì lý do nào đó mà phải kéo dài thì không được kéo dài quá 30 ngày. Nếu công ty cố tình không trả cho bạn tiền phép năm theo đúng thời hạn trên thì côn ty có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại mục 10 Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

“Điều 13. Vi phạm quy định về tiền lương

3. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi:.. trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này;

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi lên ban giám đốc công ty để yêu cầu công ty hoàn trả đầy đủ tiền phép năm những ngày chưa nghỉ cho bạn trong thời hạn nêu trên.. Nếu công ty không giải quyết, bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi ra phòng lao động thương binh và xã hội nơi công ty đang đặt trụ sở để yêu cầu giải quyết.

6. Nghỉ phép năm có cần sự đồng ý của ban lãnh đạo công ty ?

Thưa luật sư, Em có một vấn đề muốn hỏi như sau: hiện tại em đã ký hợp đồng với công ty và làm việc được 10 tháng. Hiện giờ em muốn xin nghỉ phép năm và đưa đơn nghỉ lên cấp trên, em xin nghỉ 6 ngày nhưng không được cấp trên ký xác nhận. Như vậy nếu như giờ em nghỉ thì có bị trừ lương hay không ạ hay vẫn được tính phép năm?
Em xin cảm ơn luật sư!

Kết quả hình ảnh cho Nghỉ phép năm

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

6.1 Làm việc trong điều kiện bình thường thì được nghỉ mấy ngày phép năm?

Theo quy định tại điều 111, Bộ luật lao động 2012 về nghỉ phép năm như sau:

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

 • 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
 • 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;
 • 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

6.2 Nghỉ hết ngày nghỉ phép tự ý nghỉ thêm 5 ngày công ty có được phép sa thải hay không?

"Điều 126. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này;

3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động."

Nghỉ hàng năm là quyền lợi của người lao động, người sử dụng lao động phải tạo điều kiện để người lao động thực hiện quyền của mình. Tuy nhiên do điều kiện sản xuất, hoạt động kinh doanh Công ty bạn có thể có Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế làm việc quy định rõ muốn nghỉ phép năm người lao động phải có đơn đề xuất trước một số ngày và phải được lãnh đạo Công ty đồng ý. Trong trường hợp này, nếu bạn cố tình nghỉ việc khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo Công ty được coi là tự ý nghỉ không có lý do, không phải nghỉ phép năm nên không được trả lương trong những ngày nghỉ này. Nếu người lao động nghỉ 05 ngày làm việc cộng dồn trong 1 tháng không có lý do chính đáng còn có thể bị xem xét xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải theo quy định tại điều 126, Bộ luật lao động 2012.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Tiền làm vào ngày nghỉ phép hằng năm ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê