Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Khám chữa bệnh 2009

2. Nội dung phân tích:

Thưa Luật Sư. Tôi tên là Ngô Thị KiM Ánh tốt nghiệp trường Cao đẳng y tế quảng nam năm 2006. Từ năm 2007 đến 2009 tôi làm y tế cho công ty Hòa thọ chi nhánh duy xuyên. Năm 2010 -2011 tôi làm việc cho Trạm y tế Thị trấn Quế Sơn –qnam. Từ năm 2011 đến nay tôi làm y tế cho công ty tư nhân. Vậy tôi có được cấp chứng chỉ hành ngề không ?

1. quy định về điều kiện cấp chứng chỉ như thế nào?

Điều 18 Luật Khám chữa bệnh 2009 quy định:

Điều 18. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam

1. Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

a) Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận là lương y;

c) Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

2. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

3. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

4. Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Toà án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Theo khoản 1 Điều 24 Luật Khám chữa bệnh 2009 về việc xác nhận quá trình thực hành:

"1. Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sỹ ;

b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;

c) 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.

d) 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên..."

Do bạn không nói rõ bạn học ngành gì nên chúng tôi không xác định được thời gian thực hành cần thiết của bạn là bao lâu. Tuy nhiên, căn cứ vào ngành theo học và nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề bạn có thể xác định được thời gian thực hành cần thiết. Thời gian, địa điểm thực hành phải phù hợp với từng ngành nghề cụ thể theo quy định kể trên.

Xin chào luật sư Tôi là một y sỹ đa khoa, sau khi ra trường Thì xin vào một công ty nước ngoài làm y tá công ty đến thời điểm này là 5năm. Hiện tại tôi muốn xin cấp giấy chứng chỉ hành nghề thì tôi cần đến những đâu và làm những thủ tục gì. Tôi thấy việc yêu cầu phải có chứng nhận của bệnh viện trong vòng 18 tháng là quá khó khăn vì việc xin vào một bệnh viện để xin học việc thoi cũng là việc không phải dễ dàng gì, như vậy luật có làm khó cho chúng tôi không ạ? Nếu xin đc vào viện một cách dễ dàng như thế thì đã rất nhiều nguời không phải thất nghiệp. Tôi muốn xin chứng chỉ hành nghề này cũng chỉ để nộp vào công ty cho hợp thức hóa thủ tục thôi ạ. Xin cảm ơn!

2. Quy định để được cấp chứng chỉ hành nghề như thế nào?

Bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện tại điều 18 Luật Khám chữa bệnh 2009 và đáp ứng được khoảng thời gian thực hành theo luật định.

Theo khoản 1 Điều 24 Luật Khám chữa bệnh 2009 về việc xác nhận quá trình thực hành:

"1. Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

...

b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;

..."

Theo đó, bạn là y sĩ thì thời gian thực hành tại bệnh viện cần thiết với bạn là 12 tháng để được cấp chứng chỉ hành nghề.

Điều 27 Luật khám chữa bệnh 2009 và điều 7 Thông tư số 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề y (chứng chỉ hành nghề) gồm có:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này và hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;

- Bản sao hợp pháp bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với phạm vi hành nghề;

- Giấy xác nhận quá trình thực hành hợp pháp do Thủ trưởng cơ quan xác nhận (đối với cán bộ đang công tác); Đối với cán bộ nghỉ hưu hoặc đã nghỉ công tác có thể thay thế bằng sổ bảo hiểm xã hội hoặc bản xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Nếu thời gian thực hành là tại các cơ sở y, dược tư nhân thì phải có giấy xác nhận thời gian thực hành và kèm theo bản sao hợp đồng lao động;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác;

- Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp.

- Giấy đồng ý cho phép hành nghề y, dược tư nhân ngoài giờ hành chính của Thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ đang công tác); Bản sao hợp pháp Quyết định về hưu hoặc nghỉ việc (đối với các bộ đã nghỉ hưu hoặc đã nghỉ việc);

- Bản cam kết thực hiện đúng các quy định của luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh và các quy chế chuyên môn có liên quan (theo mẫu);

- Bản photo hộ khẩu thường trú và chứng minh (khi nộp hồ sơ mang theo bản gốc để đối chiếu);

- Phiếu lý lịch tư pháp.

Theo quy định tại Điều 27 Luật Khám chữa bệnh 2009 thì về hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề phải có sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi cư trú, tức là chỗ ở hợp pháp mà bạn thường xuyên sinh sống bao gồm cả nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Điều 28 Luật khám chữa bệnh 2009 và điều 7 Thông tư số 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y được thực hiện như sau:

Bước 1:

- Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế; Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 26 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009; Người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế;

- Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là người người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 26 Luật khám chữa bệnh gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Y tế tỉnh.

3. Trình tự xem xét đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như thế nào?

a) Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan tiếp nhận hồ sơ) gửi cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYThướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp chứng chỉ hành nghề; trường hợp cần xác minh đối với người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 180 ngày; nếu không cấp chứng chỉ hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp lại chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp lại chứng chỉ hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

c) Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung thêm những tài liệu nào, sửa đổi nội dung gì;

Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải sửa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì phải cấp chứng chỉ hành nghề trong thời gian quy định;

Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đã bổ sung hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định ;

4. quy trình thành lập hội đồng tư vấn như thế nào?

Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn với sự tham gia của đại diện tổ chức xã hội - nghề nghiệp về y, hội luật gia, cơ sở đào tạo y khoa, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số tổ chức xã hội khác để tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc cấp, xây dựng các tiêu chuẩn công nhận nội dung, hình thức cập nhật kiến thức y khoa liên tục và điều kiện đối với các cơ sở thực hiện cập nhật kiến thức y khoa liên tục; quy định nội dung, hình thức và tổ chức kiểm tra để xác nhận bằng văn bản người biết tiếng Việt thành thạo và người đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.

Giám đốc Sở Y tế thành lập Hội đồng tư vấn với sự tham gia của đại diện tổ chức xã hội – nghề nghiệp về y, hội luật gia, cơ sở đào tạo y khoa, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số tổ chức xã hội khác để tư vấn cho Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp chứng chỉ hành nghề.

Cấp chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 và theo mã số quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT và mỗi cá nhân chỉ được cấp một chứng chỉ hành nghề. Phôi chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế quản lý và cung cấp.

Bản sao chứng chỉ hành nghề và hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề được lưu tại cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề.

Mình học y sĩ đa khoa tốt nghiệp năm 2014 đã thực hành tại bệnh viện 1 năm và đã có giấy xác nhận quá trình thực hành. Mình đi làm chứng chỉ hành nghề thì sở y tế lại yêu cầu mình phải học chuyển đổi từ y sỹ sang điều dưỡng thì mới cấp chứng chỉ hành nghề. Như vậy có đúng không?. Cảm ơn

5. Quy định về xác nhận quá trình thực hành như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 24 Luật Khám chữa bệnh 2009 về việc xác nhận quá trình thực hành:

"1. Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

...

b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;

..."

Như vậy, nếu bạn tốt nghiệp ngành y sỹ đa khoa, thực hành tại bệnh viện 01 năm với vị trí điều dưỡng thì bạn hoàn toàn đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề y sỹ. Việc sở y tế yêu cầu bạn học chuyển tiếp điều dưỡng rồi mới cấp chứng chỉ hành nghề là không hợp lý. Bạn có thể làm đơn khiếu nại yêu cầu sở y tế cấp chứng chỉ hành nghề y sĩ cho bạn theo đúng quy định của Luật Khám chữa bệnh 2009.

em vừa mới tốt nghiệp y sĩ đa khoa, vậy nếu em muốn lấy chứng chỉ hành nghề thì phải đến bệnh viện xin thực tập ạ? và bệnh viện nào cũng được ạ.? Em xin cảm ơn ạ!

Theo quy định tại đểm b, Khoản 1 Điều 24 Luật Khám chữa bệnh 2009 thì để được cấp chứng chỉ hành nghề, bạn cần có quá trình thực hành tại bệnh viện trong thời gaian 12 tháng. Bạn có thể chọn thực hành ở bất cứ bệnh viện nào hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Xin hỏi luatminhkhue. Em là y sỹ cn yhct, em muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề Em đã có xác nhận thực hành đủ 12 thánh ở bệnh viện Bắc Giang. Giờ em muốn về Hải Dương xin cấp chứng chỉ có được ko ah?

Sau khi được xác nhận thời gian thực hành, bạn có thể nộp hồ sơ bao gồm các thành phần theo quy định tại điều 27 Luật khám chữa bệnh 2009. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề được quy định tại điều 26 Luật khám chữa bệnh 2009:

Điều 26. Thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề

1. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp sau đây:

a) Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế;

b) Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này;

c) Người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

2. Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Như vậy, bạn có thể nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề ở Sở y tế nơi bạn đang làm việc để được cấp chứng chỉ hành nghề.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua emailđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Luật dân sự - Công ty Luật Minh Khuê.