Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật nghĩa vụ quân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến  - 1900.6162

Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến gọi:  1900.6162

 

Trả Lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vân đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Hiện tại thì luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 chưa có hiệu lực thi hành vì vậy tại thời điểm này bạn tham gia nghĩa vụ quân sự thì vẫn áp dụng các quy định của luật nghĩa vụ quân sự năm 1981 sửa đổi bổ sung năm 2005

Điều 14

Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là mười tám tháng.

Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên môn kỹ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan và binh sĩ trên tàu hải quân là hai mươi bốn tháng

Theo đó thời gian bạn phải đi nghĩa vụ quận sự là 18 tháng. Bạn tự nguyện đi nghĩa vụ hay bị gọi đi nghĩa vụ thì bạn vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong khoảng thời gian đó.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật nghĩa vụ quân sự - Công ty luật MInh KHuê 

>> Xem thêm:  Luật sư Tư vấn Pháp luật Miễn phí qua Điện thoại

>> Xem thêm:  Quy định về tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự mới năm 2020