Thời gian gần đây có tình trạng ca 3 cuối tuần sẽ được nghỉ, bù lại phải đi làm thêm hàng ngày để bù vào giờ nghỉ. Mỗi ngày làm thêm 2 h vào trong tuần của ca 1 và ca 2 tuần kế tiếp VD: Ca 3 tuần này họ nghỉ 1 buổi 8h làm việc. Bù lại họ phải làm như sau. Nếu họ đi ca 1 sẽ phải làm từ 05h30 -15h50' . Nếu họ đi ca 2 sẽ phải làm từ 11h30 -21h50' . Khi đi ca 3 họ được rất nhiều chế độ một ngày làm việc. Nhưng khi nghỉ ca 3 họ không được gì và phải làm vào giờ làm thêm để bù vào. Cháu tính ước lượng người công nhân mất quyền lợi như sau. Với khoảng 320 người với 7 buổi bị như vậy thì: 320 người x 7 ngày nghỉ = 2240 ngày và 2240 ngày x 46,5 k ( trợ cấp ca đêm/ngày 30% lương cơ bản 1 ngày) = 104tr116k + 2240 ngày x 8k( hỗ trợ đi lai) = 17tr 920k + 2240 ngày x 18k xuất ăn = 40tr320 k 2240 ng x 50 phút thời gian nghỉ =112000 phút =1.866h.

Vậy xin hỏi luật sư: Công ty đó có vi phạm pháp luật không? Cháu xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn về thời gian làm việc theo luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1.Cơ sở pháp luật:
- Bộ luật lao động năm 2012

- Nghị định 45/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

- Nghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

2. Nội dung trả lời.

Thứ nhất, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật lao động năm 2012, thời giờ làm việc bình thường của người lao động không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Với một số thông tin bạn cung cấp, công ty bạn bố trí gồm 3 ca là việc cho người lao động lựa chọn: Ca 1 từ 05h30' -13h50' Ca 2: từ 13h30' -21h50' Ca 3 :từ 21h30' -05h50' sáng hôm sau. Như vậy các ca đều là 8h20 phút/ngày làm việc, quá 20 phút so với quy định pháp luật là thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

Thứ 2, tiền lương được hưởng khi làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm (từ 22h - 6h)

Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP có quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

1. Người lao động được trả lương làm thêm giờ theo khoản 1 Điều 97 của Bộ luật lao động được quy định như sau:

a) Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động.

b) Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

2. Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

3.Người lao động làm việc vào ban đêm theo khoản 2 - điều 97 của Bộ luật lao động thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lượng thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Bên cạnh đó Điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP cũng có quy định về làm thêm giờ như sau:

1. Số giờ làm thêm trong ngày được quy định như sau:

a) Không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; khi áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày;

b) Không quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

2. Việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm được quy định như sau:

a) Các trường hợp sau đây được tổ chức làm thêm:

- Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản;

- Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

- Các trường hợp khác phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn.

b) Khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quản lý nhà nước về lao động tại địa phương.

3. Thời gian nghỉ bù theo Điểm c Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật lao động được quy định như sau:

a) Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ;

b) Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động.

Thời gian gần đây Công ty có tình trạng ca 3 cuối tuần sẽ được nghỉ bù lại phải đi làm thêm (2h) hàng ngày để bù vào giờ nghỉ là từ ca 1 sẽ phải làm từ 05h30 -15h50' và nếu họ đi ca 2 sẽ phải làm từ 11h30 -21h50' để bù giờ nghỉ (tức là giờ làm thêm cũng chỉ được tính như giờ làm bình thường) sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động nên điều này cũng vi phạm quy định của Pháp luật. Vì đáng ra khi làm thêm giờ phải được hưởng ít nhất là 150% so với lương làm việc bình thường.

Thứ 3, Nghỉ cuối tuần theo quy định tại Điều 110 Bộ luật Lao động năm 2012

Điều 110. Nghỉ hằng tuần.

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Trường hợp này, Công ty cho nghỉ cuối tuần mà lại cho làm bù vào hằng ngày (mỗi ngày 2h) mà không có ngày nghỉ ít nhất 24h liên tục mỗi tuần là trái với quy định pháp luật. Qua phân tích ở trên nếu quyền lợi bạn bị xâm phạm thì bạn sẽ được giải quyết theo nguyên tắc và các quy định của Luật lao động năm 2012.

Nếu các bên không tự thương lượng, quyết định theo nguyên tắc tại Điều 194 về Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động thì có thể được giải quyết như sau:

Điều 200.Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

1. Hoà giải viên lao động. (trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải quy định tại Khoản 1 - Điều 201 Luật này).

2. Toà án nhân dân.

Nếu trường hợp này trở thành tranh chấp lao động tập thể thì được giải quyết theo quy định tại Điều 203 Luật lao động 2012.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về, luật thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê