Trong trường hợp này công ty chúng tôi đã nộp hsdt cho chủ đầu tư ngày 06/3/2017 và thời hạn có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu của công ty chúng tôi là 150 ngày kể từ ngày 06/3/2017 thì có hợp lệ hay không ?

Cảm ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Đấu thầu của Công ty luật Minh Khuê

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật đấu thầu 2013

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại điều 11 Luật đấu thầu 2013 về đảm bảo dự thầu:

"1. Bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp;

b) Đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư."

Căn cứ Khoản 42 Điều 4 Luật đấu thầu năm 2013 quy định:" 42. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày."

Trường hợp của công ty bạn là tham gia gói thầu xây lắp nên được áp dụng đảm bảo dự thầu. 

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

Theo quy định tại điểm i, khoản 1 Điều 13 Luật Đấu thầu 2013: "Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tối đa là 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu; trường hợp gói thầu quy mô lớn, phức tạp, gói thầu đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là 210 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và phải bảo đảm tiến độ dự án;"

Trường hợp này, chủ đầu tư gia hạn thời gian đóng thầu đến 8h30 phút ngày 13/3/2017 nên thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu của anh là 180 ngày kể từ 8h30 phút ngày 13/3/2017.  

Khoản 4 Điều 11 Luật đấu thầu 2013 quy định: "Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cộng thêm 30 ngày."

Vì vậy trong trường hợp này, thời hạn bảo lãnh dự thầu có hiệu lực sẽ là 210 ngày kể từ ngày đóng thầu là ngày 13/3/2017.

Vậy thời hạn có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu của công ty bạn là 150 ngày kể từ ngày 06/3/2017 là không hợp lệ.

3. Bài viết tham khảo thêm:
>>
Tư vấn về thời gian bảo lãnh dự thầu ?

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Thời hạn bảo lãnh dự thầu như thế nào được coi là hợp lệ? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư  tư vấn pháp luật Đấu thầu về thời hạn bảo lãnh dự thầu, gọi: 1900.6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại

>> Xem thêm:  Bổ sung chi phí dự phòng vào giá dự thầu làm sao cho hợp pháp ? Nhà thầu có được chào riêng phần chi phí dự phòng không ?